Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor

 

Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 36 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta.
 

Uvjeti: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Pristupnici trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike, dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike (posebno nelinearne mehanike kontinuuma i metode konačnih elemenata), uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.

Prijavi na natječaj kandidati prilažu: životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom kandidata i drugo relevantno za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
 

Na Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 36 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta, objavljenog dana 30. listopada 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 31. listopada 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a obavijest o raspisanom natječaju dana 03. studenog 2019. godine u dnevnom tisku Novi list, izabrana je kandidatkinja dr. sc. SARA GRBČIĆ ERDELJ, mag. ing. aedif.

 
.