Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

 

Maura Jurić, dipl. ing. građ., pristupnica za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 05. lipnja 2019. sa početkom u 17:15 sati u predavaonici G-004 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom
 

PRIMJENA KOTIRANE PROJEKCIJE I MODELIRANJE
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru nastave iz predmeta Geometrijska grafika 2 za studente Preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.
 

 
.