Kalendar nastave►  Kalendar održavanja nastave, ispitnih rokova i praznika za ak. god. 2019./2020.

 Kalendar održavanja nastave, ispitnih rokova i praznika za ak. god. 2018./2019.

 
 
Početak akademske godine 2018./2019.: 

-          1. listopada 2018. (ponedjeljak)
 
Početak izvođenja nastave-zimski semestar:  
-          1. listopada 2018. (ponedjeljak)
 
Božićni i novogodišnji blagdani: 
-          25. prosinca 2018. (utorak) do 6. siječnja 2019. (nedjelja)
 
Završetak nastave-zimski semestar (osim *): 
-          25. siječnja 2019. (petak)
 
Ispitni rokovi – redoviti zimski ispitni rok (osim *):
-          28. siječnja do 22. veljače 2019.
 
Popravni rokovi za kolegije iz zimskog semestra (osim *):
-          ovisno o terminima kolokvija predmeta ljetnog semestra: ožujak – svibanj 2019.
 
Početak nastave – ljetni semestar (osim *):
-          25. veljače 2019. (ponedjeljak)
 
Završetak nastave – ljetni semestar (osim *):
-          7. lipnja 2019. (petak)
 
Ispitni rokovi – redoviti ljetni ispitni rok (osim *):
-          10. lipnja do 12. srpnja 2019.
 
Ispitni rokovi – popravni jesenski ispitni rok:
-          19. kolovoza do 13. rujna 2018.

Završetak akademske godine 2018./2019.: 

-          30. rujna 2019. (ponedjeljak)
 
Neradni dani za Fakultet:

8. listopada 2018. (ponedjeljak) Dan neovisnosti
1. studenoga 2018. (četvrtak) Svi sveti
22. travnja 2019. (ponedjeljak) Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja 2019. (srijeda) Praznik rada
20. lipnja 2019. (četvrtak) Tijelovo
25. lipnja 2019. (utorak) Dan državnosti

 
*    nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati)
 

 
 
Turnusna nastava specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2018./2019.
 

Zimski semestar

Turnus Period nastave Broj tjedana/ radnih dana Ispiti Broj tjedana/ radnih dana
I. 1.10. – 23.11.2018. 8/39 26.11. – 30.11.2018. 1/5
II. 3.12.2018. – 8.2.2019. 8/40 11.2. – 22.2.2019. 2/10
 

 Ljetni semestar

Turnus Period nastave Broj tjedana/ radnih dana Ispiti Broj tjedana/ radnih dana
III. 25.2. – 19.4.2019. 8/39 23.4. – 29.4.2019. 1/5
IV. 30.4. – 19.6.2019. 8/37 26.6. – 12.7.2019. 3/14
 

 
 

Rokovi za predaju radne verzije završnog ili diplomskog rada:
-          7. lipnja 2019. (za studente koji izlaze na rok u srpnju 2019.)
-          5. srpnja 2019. (za ostale studente)
 


Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada: 
 

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski sveučilišni studij:

Ispitni rok Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 05. studenog 2018. 07.–09. studenog 2018.
2. ispitni rok 25. veljače 2019. 27. veljače – 01. ožujka 2019.
3. ispitni rok 01. srpnja 2019. 03.-05. srpnja 2019.
4. ispitni rok 02. rujna 2019. 04.-06. rujna 2019.
5. ispitni rok 16. rujna 2019. 18.-20. rujna 2019.

 

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski stručni studij, Diplomski sveučilišni studij, Specijalistički diplomski stručni studij:

Ispitni rok Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 05. studenog 2018. 12.–15. studenog 2018.
2. ispitni rok 25. veljače 2019. 04.–06. ožujka 2019.
3. ispitni rok 01. srpnja 2019. 08.-11. srpnja 2019.
4. ispitni rok 02. rujna 2019. 09.-12. rujna 2019.
5. ispitni rok 16. rujna 2019. 23.-26. rujna 2019.