Kalendar nastave

Kalendar održavanja nastave, ispitnih rokova i praznika
za ak. god. 2020./2021.

 
 
Početak akademske godine:

 • 01. listopada 2020. (četvrtak)

 
Početak izvođenja nastave-zimski semestar:

 • 01. listopada 2020. (četvrtak) – sve godine osim za prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
 • 05. listopada 2020. (ponedjeljak) – za prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

 
Božićni i novogodišnji blagdani:

 • 24. prosinca 2020. (četvrtak) do 6. siječnja 2021. (srijeda)

 
Završetak nastave-zimski semestar (osim *):

 • 27. siječnja 2021. (srijeda)

 
Ispitni rokovi – redoviti zimski ispitni rok (osim *):

 • 01. veljače (ponedjeljak) do 26. veljače 2021. (petak)

 
Popravni rokovi za kolegije iz zimskog semestra (osim *):

 • ovisno o terminima kolokvija predmeta ljetnog semestra: ožujak – svibanj 2021.

 
Početak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 01. ožujka 2021. (ponedjeljak)

 
Završetak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 11. lipnja 2021. (petak)

 
Ispitni rokovi – redoviti ljetni ispitni rok (osim *):

 • 14. lipnja (ponedjeljak) do 16. srpnja 2021. (petak)

 
Ispitni rokovi – popravni jesenski ispitni rok:

 • 23. kolovoza (ponedjeljak) do 10. rujna 2020. (petak)


Završetak akademske godine 2020./2021.:

 • 30. rujna 2021. (četvrtak)

 
Neradni dani za Fakultet:
 

18. studenoga 2020. (srijeda)  Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na Dan žrtve Vukovara i Škabrnje
02. travnja 2021. (petak) Veliki petak
05. travnja 2021. (ponedjeljak)  Uskrsni ponedjeljak
03. lipnja 2021. (četvrtak) Tijelovo
22. lipnja 2021. (utorak) Dan antifašističke borbe

 
*     Nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati).
 
 
Turnusna nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2020./2021.
 
Zimski semestar

Turnus Period nastave Broj tjedana/ radnih dana Ispiti Broj tjedana/ radnih dana
I. 05.10. – 20.11.2020. 7/34 23.11. – 27.11.2020. 1/5
II. 30.11.2020. – 5.2.2021. 8/40 08.02. – 26.02.2021. 3/15
 

 
Ljetni semestar

Turnus Period nastave Broj tjedana/ radnih dana Ispiti Broj tjedana/ radnih dana
III. 01.03. – 23.04.2021. 8/39 26.04. – 30.04.2021. 1/5
IV. 03.05. – 18.06.2021. 7/35 21.06. – 16.07.2021. 4/19
 

 
 
Rokovi za predaju radne verzije završnog ili diplomskog rada:

 • 16. lipnja 2021. (za studente koji izlaze na rok u srpnju 2019.);
 • 14. srpnja 2021. (za ostale studente);

 
Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada:
 
Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski sveučilišni studij:
 

Ispitni rok Dostava rada mentoru za provjeru u Turnitinu Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 28. listopada 2020. do 12:00 sati 03. studenoga 2020. 05.–06. studenoga 2020.
2. ispitni rok 17. veljače 2021. do 12:00 sati 23. veljače 2021. 25.–26. veljače 2021.
3. ispitni rok 30. lipnja 2021. do 12:00 sati 06. srpnja 2021. 08.-12. srpnja 2021.
4. ispitni rok 01. rujna 2021. do 12:00 sati 07. rujna 2021. 09.-13. rujna 2021.
5. ispitni rok 15. rujna 2021. do 12:00 sati 21. rujna 2021. 23.-27. rujna 2021.

 
Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski stručni studij, Diplomski sveučilišni studij, Specijalistički diplomski stručni studij:
 

Ispitni rok Dostave rada mentoru za provjeru u Turnitinu Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 28. listopada 2020. do 12:00 sati 03. studenoga 2020. 16.–17. studenoga 2020.
2. ispitni rok 17. veljače 2021. do 12:00 sati 23. veljače 2021. 08.–10. ožujka 2021.
3. ispitni rok 25. lipnja 2021. do 12:00 sati 01. srpnja 2021. 14.-16. srpnja 2021.
4. ispitni rok 01. rujna 2021. do 12:00 sati 07. rujna 2021. 15.-17. rujna 2021.
5. ispitni rok 13. rujna 2021. do 12:00 sati 20. rujna 2021. 27.-29. rujna 2021.

 
 
 

 Kalendar održavanja nastave, ispitnih rokova i praznika 


za ak. god. 2019./2020.
 

 

Početak akademske godine 2019./2020.:

 • 01. listopada 2019. (utorak)

 

Početak izvođenja nastave-zimski semestar:

 • 30. rujna 2019. (ponedjeljak) – sve godine osim za prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija
 • 2. listopada 2019. (srijeda) – za prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija i prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija

 

Božićni i novogodišnji blagdani:

 • 25. prosinca 2019. (srijeda) do 6. siječnja 2020. (ponedjeljak)

 

Završetak nastave-zimski semestar (osim *):

 • 31. siječnja 2020. (petak)

 

Ispitni rokovi – redoviti zimski ispitni rok (osim *):

 • 3. veljače do 28. veljače 2020.

 

Popravni rokovi za kolegije iz zimskog semestra (osim *):

 • ovisno o terminima kolokvija predmeta ljetnog semestra: ožujak – svibanj 2020.

 

Početak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 2. ožujka 2020. (ponedjeljak)

 

Završetak nastave – ljetni semestar (osim *):

 • 12. lipnja 2020. (petak)

 

Ispitni rokovi – redoviti ljetni ispitni rok (osim *):

 • 15. lipnja do 17. srpnja 2020.

 

Ispitni rokovi – popravni jesenski ispitni rok:

 • 24. kolovoza do 11. rujna 2020.


Završetak akademske godine 2019./2020.:

 • 30. rujna 2020. (srijeda)

 

Neradni dani za Fakultet:
8. listopada 2019. (utorak) - Dan neovisnosti
1. studeni 2019. (petak) - Svi sveti
13. travnja 2020. (ponedjeljak) - Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja 2020. (petak) - Praznik rada
11. lipnja 2020. (četvrtak) - Tijelovo
22. lipnja 2020. (ponedjeljak) - Dan antifašističke borbe
25. lipnja 2020. (četvrtak) - Dan državnosti

 

*     Nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija (izvanredni studenti) se odvija prema izvedbenom planu nastave u turnusima (prema rasporedu sati).

 
 

Turnusna nastava Specijalističkog diplomskog stručnog studija u ak. god. 2019./2020.

 
Zimski semestar

Turnus Period nastave Broj tjedana/ radnih dana Ispiti Broj tjedana/ radnih dana
I. 2.10. – 22.11.2019. 8/36 25.11. – 29.11.2019. 1/5
II. 2.12.2019. – 7.2.2020. 8/39 10.2. – 28.2.2020. 3/15
 

 
Ljetni semestar

Turnus Period nastave Broj tjedana/ radnih dana Ispiti Broj tjedana/ radnih dana
III. 2.3. – 24.4.2020. 8/39 27.4. – 4.5.2020. 1/5
IV. 5.5. – 19.6.2020. 7/38 23.6. – 17.7.2020. 4/18
 

 

 

Rokovi za predaju radne verzije završnog ili diplomskog rada:

 • 15. lipnja 2020. (za studente koji izlaze na rok u srpnju 2019.);
 • 13. srpnja 2020. (za ostale studente);

 

Rokovi za predaju i obranu završnog i diplomskog rada:

 

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski sveučilišni studij:

 

Ispitni rok Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 05. studenoga 2019. 07.–08. studenoga 2019.
2. ispitni rok 25. veljače 2020. 27.–28. veljače 2020.
3. ispitni rok 07. srpnja 2020. 09.-13. srpnja 2020.
4. ispitni rok 01. rujna 2020. 03.-07. rujna 2020.
5. ispitni rok 15. rujna 2020. 17.-21. rujna 2020.

 

Rokovi prijave i obrane rada – Preddiplomski stručni studij, Diplomski sveučilišni studij, Specijalistički diplomski stručni studij:

 

Ispitni rok Prijava /predaja rada Obrana rada
1. ispitni rok 05. studenoga 2019. 12.-15. studenog 2019.
2. ispitni rok 25. veljače 2020. 03.-06. ožujka 2020.
3. ispitni rok 07. srpnja 2020. 14.-17. srpnja 2020.
4. ispitni rok 01. rujna 2020. 08.-11. rujna 2020.
5. ispitni rok 15. rujna 2020. 22.-25. rujna 2020.

 
 

 
.