Demonstrature

Demonstrature za zimski semestar 2019./2020.


►   Upute za korištenje računalnog kabineta G-110


Raspored dežurstava u računalnim kabinetima


Demonstrator
 

Prostorija Dan Vrijeme
Katarina Oštrić G-109 Ponedjeljak 16:15 - 18:00
Eni Kuhar G-110 Utorak 17:15 - 19:00
Lana Čaržavec G-110 Srijeda 14:15 - 16:00
Lucija Plazonić G-110 Četvrtak 16:15 - 18:00
Tomislav Lukić G-110 Petak 10:15 - 12:00
Michel Jakić G-110 Petak 12:15 - 13:00
Michel Jakić G-110 Petak 15:15 - 16:00


 

Preddiplomski sveučilišni studij

Kolegij


Demonstrator
 

Prostorija Dan Vrijeme
Građevinska statika I Paolo Fabijan G-313 Četvrtak 15:00 - 16:30
Konstruktivna geometrija Matea Vareško G-313 Srijeda 16:00 - 18:00
Linearna algebra Matea Matijašić G-313 Ponedjeljak 15:15 - 16:15
Mehanika I Ivana Andričević G-313 Ponedjeljak 16:15 - 17:15
Osnove betonskih konstrukcija Lazar Lukačević G-313 Utorak 11:00 - 12:00
Otpornost materijala II Nikola Trbović G-313 Petak 15:15 - 16:45
Primijenjena geologija Lucija Plazonić u sklopu vježbi - 90 minuta tjedno


Preddiplomski stručni studij

Kolegij


Demonstrator
 

Prostorija Dan Vrijeme
Geometrijska grafika I Mia Ban G-313 Petak 11:00 - 12:00
Geometrijska grafika Krunoslav Biškup G-313 Utorak 16:00 - 17:00
Geometrijska grafika I Stefano Kliba G-313 Srijeda 10:00 - 11:00
Primijenjena geologija Lucija Plazonić u sklopu vježbi - 60 minuta tjedno


Obrasci za nastavnike i demonstratore:

⇒ Izvješće o održanim demonstraturama

Napomena: ovjereni obrasci se dostavljaju u Računovodstvo, ured G-250 (gđa. Nataša Ilić-Huserik) radnim danom od 12:30 do 15:00.


⇒ Molba za odobravanjem demonstrature
 
.