Upisi u 2018./2019. ak.god.

Upisi u više godine/semestre studija se provode
 
do 25. rujna 2018. godine
 

(svi studiji i sve godine)

Upute za upise u višu godinu / semestar studija

  1. Provjeriti jesu li evidentirani svi položeni ispiti (ukoliko nisu javiti se u Referadu)
  2. Obaviti upis na Studomatu
  3. Predati u Referadu:
  • Indeks (predaju studenti koji ga imaju),
  • uplatnicu na 290,00 kn – trošak upisa (uključuje trošak osiguranja studenta),
  • uplatnicu za školarinu – oni studenti koji plaćaju studij.
 
 
PODACI ZA UPLATE TROŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE:

IBAN: HR2923600001101407882


poziv na broj:
  • 00  107-JMBAG (za preddiplomski sveučilišni studij)
  • 00  108-JMBAG (za preddiplomski stručni studij)
  • 00  110-JMBAG (za sveučilišni diplomski studij)
  • 00  117-JMBAG (za specijalistički diplomski stručni studij)

Zajednički kolegiji

Na mrežnim stranicama Sveučilišta (poveznica) je objavljen popis zajedničkih izbornih kolegija 2017./2018. ak. god.