Upis u prvu godinu preddiplomskih studija - JESENSKI ROK

 

 

                         GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj SLOBODNIH mjesta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija
u 2020./2021. akademskoj godini - JESENSKI ROK

STUDIJ Redoviti studenti Redoviti studenti - stranci Izvanredni studenti
Ukupno
0 0 0
           0
4 0 2
           6
UKUPNO  4 0 2
           6

 

Pristupnici vrše prijave za upis na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr 

preddiplomskih i integriranih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2020./2021. akademskoj godini


Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s video materijalima i informacijama o studijskim programima koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici http://smotra.uniri.hr

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr dostupne su informacije o studijskim programima i uvjetima upisa na studijske programe svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Sva pitanja o upisima kandidati mogu uputiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel: 265-909, 265-910, 265-911
 

 

1.   POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Postupak prijave za upis na studijske programe Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) objašnjen je na mrežnoj stranici www.postani-student.hr
 

2.   ROKOVI PRIJAVA
Prijave za studijske programe Građevinskeog fakulteta u Rijeci u sustavu NISpVU traju u jesenskom roku do 16. rujna 2020. godine (do 14:59 sati)


3.   RANG LISTE 
Konačne rang liste za upise na studijske programe za jesenski rok  bit će objavljene 16. rujna 2020. nakon 16:00 sati.

Vrednovanje uspjeha u NISpVu sustavu:

Napomena:
rokove prijava na studije i objavu konačnih rang lista određuje Središnji prijavni ured. Kandidati trebaju pratiti obavijesti na stranicama:  www.postani-student.hr
4.   TERMINI UPISA 

Upisi će se provoditi:  18. rujna 2020.  prema uputama ► VIDI OVDJE

Kandidat je prije upisa obvezan uplatiti troškove upisnine i školarine (oni kandidati koji plaćaju studij). 


5.   DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA
 1. Jednu fotografiju veličine 3,5 x 4 cm 
 2. Presliku osobne iskaznice 
 3. Potvrdu o prebivalištu ukoliko se prebivalište razlikuje od onog na osobnoj iskaznici
 4. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 5. Dokaz o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“ ili mijenjaju studij te su već iskoristili pravo studiranja na teret Ministarstva. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na niže navedeni žiro račun visokog učilišta i poziv na broj. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati. Školarina iznosi 7.370,00 kn, a može se platiti u dvije rate. Prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prilikom upisa. Druga rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se do 15. prosinca 2020.
 6. Dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštitne opreme u iznosu od 480,00 kn uplaćenih na žiro račun visokog učilišta.
 7. Kandidati koji su već studirali na drugom visokom učilištu prilažu ISPISNICU i potvrdu o broju iskorištenih semestara na teret Ministarstva.
 8. U svrhu ostvarivanja dodatnih prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:
 • rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta


6.   UPLATA TRŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE

 Uplata troškova upisa i školarine vrši se na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati:
 • 00-107-OIB  za preddiplomski sveučilišni studij: primjerak uplatnice ► upisnina  ► školarina
 • 00-108-OIB  za preddiplomski stručni studij - IZVANREDNI studenti: primjerak uplatnice ► upisnina  ► školarina
 • 00-109-OIB  za preddiplomski stručni studij - REDOVNI studenti: primjerak uplatnice ► upisnina  ► školarina
 
.