Upis u prvu godinu preddiplomskih studija - jesenski rok

 


1.   POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Postupak prijave za upis na studijske programe Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) objašnjen je na mrežnoj stranici www.postani-student.hr
 

2.   ROKOVI PRIJAVA
Prijave za studijske programe Građevinskeog fakulteta u Rijeci u sustavu NISpVU traju
 • u jesenskom roku do 19. rujna 2017. godine


3.   RANG LISTE 
Konačne rang liste za upise na studijske programe za jesenski rok 19. rujna 2017. u 12:00 sati.

Konačne rang liste - JESENSKI ROK:

► preddiplomski sveučilišni studij - državljani RH
► preddiplomski stručni studij - redovni studenti
► preddiplomski stručni studij - izvanredni studenti

Vrednovanje uspjeha u NISpVu sustavu:


4.   TERMINI UPISA 
Upisi se provode u Studentskoj službi Fakuleta, u sobi G-007 (prizemlje zgrade), Radmile Matejčić 3 (Kampus Trsat).
Upisi će se provoditi: 
 • u jesenskom upisnom roku: 21. rujna 2017. od 9:00 do 12:00 sati
 
5.   DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA
 1. Jedna fotografija veličine 3,5 x 4 cm 
 2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB pristupnika.
 3. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 4. Priznanicu o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na niže navedeni poziv na broj i žiro račun Fakulteta IBAN visokog učilišta. Školarina iznosi 7.370,00 kn, a može se platiti u dvije rate. Prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prije upisa na studij.
 5. Priznanica uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenta i nabave zaštitne opreme u iznosu od 430,00 kn.
 6. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:
 • potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan Primorsko-goranske županije 
 • rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta


6.   UPLATA TRŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE

 Uplata troškova upisa i školarine vrši se na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati:
 • 00-107-OIB  za preddiplomski sveučilišni studij
 • 00-108-OIB  za preddiplomski stručni studij - IZVANREDNI  studenti
 • 00-109-OIB  za preddiplomski stručni studij - REDOVNI  studenti