Upis u prvu godinu preddiplomskih studija

preddiplomskih i integriranih sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci u 2018./2019. akademskoj godini


Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s video materijalima i informacijama o studijskim programima koji se izvode na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici http://smotra.uniri.hr

Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr dostupne su informacije o studijskim programima i uvjetima upisa na studijske programe svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Sva pitanja o upisima kandidati mogu uputiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel: 265-909, 265-910, 265-911
 

                         GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj mjesta za upis u 1. godinu preddiplomskih studija
u 2018./2019. akademskoj godini

STUDIJ Redoviti studenti Redoviti studenti - stranci*** Izvanredni studenti
Ukupno
105 5 0
         110
50 0 5**
          55
0 0 10
          10
UKUPNO  155 5 15
        175

* Upisna kvota za kandidate koji su do uključivo 31. siječnja 2018. godine navršili 24 godine i za koje Fakultet organizira posebni razredbeni postupak (vidi točku II.)

** Kvota od 5 studenata će se povećati za onoliko mjesta koliko je ostalo slobodnih mjesta po okončanju upisnih rokova za pristupnike starije od 24 godine 

*** Ukoliko se kvota ne popuni, slobodna mjesta će se dodati kvoti za državljane EU
 
Pristupnici vrše prijave za upis na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr

Pristupnici stariji od 24 godine * (koji su do uključivo 31. siječnja 2018. g. navršili 24 godine) prijavu za upis na studijski program preddiplomskog stručnog studija u statusu izvanrednog studenta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ► podnose izravno Fakultetu .  

I.   UPISI PUTEM Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU)1.   POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Postupak prijave za upis na studijske programe Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) objašnjen je na mrežnoj stranici www.postani-student.hr
 

2.   ROKOVI PRIJAVA
Prijave za studijske programe Građevinskeog fakulteta u Rijeci u sustavu NISpVU traju
 • u ljetnom roku do 16. srpnja 2018. (do 15:59 sati), a
 • u jesenskom roku do 19. rujna 2018. godine (točno vrijeme bit će određeno naknadno). 


3.   RANG LISTE 
Konačne rang liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 16. srpnja 2018. nakon16:00 sati, a za jesenski rok 19. rujna 2018. (točno vrijeme bit će određeno naknadno).

Vrednovanje uspjeha u NISpVu sustavu:


4.   TERMINI UPISA 
Upisi se provode u Studentskoj službi Fakuleta, u sobi G-007 (prizemlje zgrade), Radmile Matejčić 3 (Kampus Trsat).
Upisi će se provoditi: 
 • u ljetnom upisnom roku: 18. i 19. srpnja 2018. prema niže navedenom rasporedu 
 • u jesenskom upisnom roku: 21. rujna 2018. od 9:00 do 12:00 sati
 

RASPORED ZA UPISE u ljetnom upisnom roku:

a)  Preddiplomski SVEUČILIŠNI studij - 18. srpnja 2018.

Vrijeme Studenti s plasmanom
   8:30 sati  1 – 10
   9:30 sati  11 – 20
10:30 sati 21 – 30
11:30 sati 31 – 40
13:00 sati 41 – 50
14:00 sati 51 – 60
15:00 sati 61 – 75
 

b)  Preddiplomski STRUČNI STUDIJ - redovni studenti  - 19. srpnja 2018. 

Vrijeme Studenti s plasmanom
8:30 sati 1 – 10
9:30 sati 11 – 20
10:30 sati 21 – 30
11:30 sati 31 – 40
12:30 sati 41 – 50

 
c)  Preddiplomski STRUČNI STUDIJ - izvanredni studenti - 19. srpnja 2018. u 14:00 sati - SVI STUDENTI

NAPOMENA: 
U opravdanom slučaju i uz prethodnu najavu studenti mogu promijeniti termin upisa.


5.   DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA
 1. Jednu fotografija veličine 3,5 x 4 cm 
 2. Presliku osobne iskaznice 
 3. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).
 4. Dokaz o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“ ili mijenjaju studij te su već iskoristili pravo studiranja na teret Ministarstva. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na niže navedeni IBAN Fakulteta i poziv na broj. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
  Školarina iznosi 7.370,00 kn, a može se platiti u dvije rate. Prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prilikom upisa. Druga rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se do 15. prosinca 2018.
 5. Dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštitne opreme u iznosu od 430,00 kn uplaćenih na IBAN Fakulteta
 6. Kandidati koji su već studirali na drugom visokom učilištu prilažu ISPISNICU i potvrdu o broju iskorištenih semestara ne teret Ministarstva.
 7. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:
 • potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan Primorsko-goranske županije ili čije je prebivalište unutar županije, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
 • rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta


6.   UPLATA TRŠKOVA UPISA I ŠKOLARINE

 Uplata troškova upisa i školarine vrši se na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati:
 • 00-107-OIB  za preddiplomski sveučilišni studij
 • 00-108-OIB  za preddiplomski stručni studij - IZVANREDNI  studenti
 • 00-109-OIB  za preddiplomski stručni studij - REDOVNI  studenti

II.  UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 24. GODINE PUTEM RAZREDBENOG POSTUPKA 
(preddiplomski stručni studij)1. UVJETI UPISA NA STUDIJ
Za upis na preddiplomski stručni studij Građevinarstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike starije od 24. godine (koji su uključivo do 31. siječnja 2018. godine navršili 24 godine) mogu se prijaviti osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine


2. POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Prijave za upis pristupnika starijih od 24 godine podnose se izravno Građevinskom fakultetu u Rijeci od 18. do 19. lipnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati.
 
Dokumenti koje fakultetu prilažu pristupnici stariji od 24 godine:
 1. Prijavni list ( ► OVDJE )
 2. Rodni list (izvornik) 
 3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 
 4. Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN HR2923600001101407882 uz naznaku „za razredbeni postupak“, poziv na broj 00-108-OIB. Trošak razredbenog postupka iznosi 250,00 kn.
 5. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanjainozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Informacije o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija mogu se pronaći na mrežnim stranicama www.azoo.hr i www.asoo.hr.
 6. Dokaz o osvajanju jedne od prve tri nagrade na državnim natjecanjima iz jedno od sljedećih predmeta: arhitektonske konstrukcije, fizika, matematika, nosive konstrukcije-građevna mehanika, tehnička mehanika, informatika, kemija (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status). 
 7. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. - III. kategorije (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status)
 8. Dokaz o usporedno završenoj srednjoj umjetničkoj školi (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status
Napomena: Razmatrat će se isključivo prijave koje sadrže sve potrebne priloge.3. RAZREDBENI POSTUPAK (opis)
Izbor kandidata za upis vrši se putem razredbenog postupka u kojem se vrednuje uspjeh postignut u srednjoj školi, uspjeh na pismenom razredbenom ispitu te poseban uspjeh (dostignuća), na sljedeći način:

3.1. Vrednovanje postignutog uspjeha u srednjoj školi – utvrđuje se vrednovanjem prosječne ocjene uspjeha svih razreda srednje škole i završnog ispita (mature).
Po ovoj osnovi kandidat može ostvariti najviše 400 bodova.

3.2. Provjera znanja vrši se pismenim ispitom iz predmeta matematika i fizika. Za upis na stručni studij Građevinarstvo test sadrži 30 zadataka (20 iz matematike i 10 iz fizike). Po toj osnovi student može ostvariti najviše 600 bodova. Ispit se piše 180 minuta.

3.3. Vrednovanje posebnih uspjeha (dostignuća):
 • Dodatnih 100 bodova stječe kandidat koji je ostvario jedno od prva 3 mjesta na državnom natjecanju iz jednog od sljedećih predmeta: matematika, fizika, arhitektonske konstrukcije, nosive konstrukcije-građevinska mehanika, tehnička mehanika;
 • Dodatnih 50 bodova stječe kandidat koji ima status vrhunskog sportaša I. i II. kategorije.

3.4. Razredbeni prag
Razredbeni prag iznosi 120 bodova.

3.5. Rang lista za upis
Rang-lista se sastavlja prema postignutim bodovima u razredbenom postupku, uspjehu u prethodnom obrazovanju i posebnim uspjesima (točka 3.3. ovog Natječaja).


4. RAZREDBENI ISPIT (opis i termini)
Razredbeni ispiti održat će se 27. lipnja 2018. u 9:00 sati u predavaonici G-108.
Na razredbeni ispit kandidat je obvezan donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnom neće moći pristupiti razredbenom ispitu.


5. UPISI (objava rang lista i termini upisa)
Rang lista uspješnosti kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta 29. lipnja 2018. iza 10:00 sati.


►  Rang lista pristupnika


Pravo upisa stječu pristupnici koji su prešli prag, prema redoslijedu reda prvenstva na rang listi. Upisi će se provoditi:
 • u I. upisnom roku  2. srpnja 2018. od 9:00 do 12:00 sati
 • 3. srpnja 2018. nakon 10:00 sati oglašava se lista slobodnih mjesta nakon I. upisnog roka;
 • u II. upisnom roku 3. srpnja 2018. od 10:30 do 12:00 sati upisuju se pristupnici na slobodna mjesta koja su ostala nakon I. upisnog roka.
Prema raspoloživim slobodnim mjestima za upis mogući su i dodatni rokovi upisa koji će biti oglašeni na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta dana, 3. srpnja 2018. nakon 12:00 sati.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a nisu se upisali u utvrđenim rokovima, gube pravo upisa.


6. DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU PRILIKOM UPISA
 • jednu fotografiju dimenzija 3,5 x 4 cm
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu (MUP) (priznaje se elektronički zapis o prebivalištu izdan putem sustava e-Građani)
 • ispunjene odgovarajuće obrasce (podignuti u Studentskoj referadi);
 • izvornik svjedodžbe o završenoj maturi i izvornik rodnog lista (ukoliko se pristupnik prijavio  s preslikama dokumenata);
 • dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštitne opreme u iznosu od 430,00 kn, i dokaz o uplati školarine u iznosu7.370,00 kn uplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 5, Rijeka, na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati: 00 – 108 – OIB; Školarinu je moguće platiti u dvije rate, od čega prva rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se prilikom upisa. Druga rata iznosi 3.685,00 kn i plaća se do 15. prosinca 2018.