Upis u prvu godinu poslijediplomskog studija

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

 za upis u 1. godinu Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Građevinarstvo
u akademskoj godini 2017./2018.

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI,
51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3, tel. 051/265-911 (Služba za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju), faks: 051/265-998, IBAN: 
HR2923600001101407882, poziv na broj: 01-104-OIB 

1.    BROJ POLAZNIKA I SMJEROVI STUDIJA

Fakultet upisuje deset studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Građevinarstvo. 


2.    TRAJANJE STUDIJA

Studijski program izvodi se u trajanju od šest semestara. Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti.3.    ŠKOLARINA

Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 7.500,00 kn po semestru.


 
4.    UVJETI UPISA

Studij mogu upisati osobe koje imaju sklonost ka istraživačkom radu i poznaju engleski jezik, a koje su:

 • završile sveučilišni diplomski studij na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili na nekom od građevinskih ili srodnih (tehničkih ili prirodoslovnih) fakulteta i stekle 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus ili
 • završile sveučilišni dodiplomski studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili na nekom od građevinskih ili srodnih (tehničkih ili prirodoslovnih) fakulteta na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) ili
 • stekle akademski stupanj magistra znanosti iz odgovarajućih polja znanstvenih područja tehničkih i prirodnih znanosti.

 

5.    ODABIR STUDENATA

Odabir studenata za upis obavit će se prema kriterijima i postupcima utvrđenim Pravilnikom o poslijediplomskome sveučilišnome studiju Građevinarstvo Fakulteta.


 
6.    PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS

Rok za podnošenje prijava je 3. listopada 2017. godine. Prijave za upis s prilozima dostavljaju se na adresu visokog učilišta (Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka) uz naznaku „PRIJAVA NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO“.

 
Uz prijavu potrebno je priložiti (obrasci se nalaze na dnu stranice  dokumenti):

 • ispunjen prijavni i životopisni obrazac
 • diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju odnosno o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti
 • uvjerenje o položenim ispitima uz popis ocjena na diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju te prosječnom ocjenom studija i ocjenom diplomskog rada
 • najmanje jednu preporuku mentora na prethodnoj razini studija ili druge osobe u znanstvenom zvanju upoznate s akademskim postignućima pristupnika (na obrascu za preporuku)
 • rodni list
 • potvrdu ustanove ili druge pravne osobe ili potpisanu izjavu pristupnika o plaćanju troškova studija.

 

Pristupnici dodatno mogu priložiti izjavu potencijalnog mentora o prihvaćanju mentorstva pristupnika u slučaju upisa na studij.

Pristupnici koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa dostaviti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Razgovor s kandidatima kao dio razredbenog postupka obavit će se između 10. i 11. listopada 2017.

 

NAPOMENA: Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

7.    RANG LISTA

Rang lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranicama Fakulteta 13. listopada 2017.

 

8.    UPISI

Pravo upisa stječu pristupnici koji su prešli prag, prema redoslijedu reda prvenstva na rang listi.
Upisi će se provoditi 17. i 18. listopada 2017.

 

Prilikom upisa, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju potrebno je donijeti:

 • dvije fotografije dimenzija 3 x 4 cm;
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu (MUP);
 • odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi);
 • original dokumenata priloženih pri prijavi na upis (ukoliko su prethodno predane preslike istih);
 • dokaz o uplati participacije (školarine), ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati
 • dokaz o uplati 370,00 kn u svrhu naknade troškova upisa i osiguranja studenata,


Uplata troškova upisa i školarine vrši se na broj žiro računa IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati: 01-104-OIB 


9.    OBAVIJESTI

Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja.
Sve obavijesti mogu se dobiti u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju Fakulteta na telefon 051/265-911 te na web-stranicama Fakulteta: www.gradri.uniri.hr/student-info/upisi.

 


DOKUMENTI

  Prijavni obrazac PDS-1
►  Životopisni obrazac PDS-2
►  Obrazac za preporuku PDS-3
►  Izjava o prihvaćanju mentorstva PDS-5
►  Popis mentora ak.god. 2016./2017. 
 
►  Studijski program 2017. - pročišćeni tekst
 
►  Pravilnik o sveučilišnom poslijediplomskom sveučilišnom studiju 2013. - pročišćeni tekst