Rang lista - diplomski studiji 2017./2018.


Rang listu kandidata za upis na Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo možete vidjeti OVDJE.

Rang listu kandidata za upis na Specijalistički diplomski studij stručni Građevinarstvo možete vidjeti OVDJE.Upisi u prvu godinu diplomskih studija

Središnji prijavni ured će objaviti konačnu rang-listu u nedjelju, 1. listopada 2017. godine u 14:00 sati.

Raspored za upise:

 • sveučilišni diplomski studij:
2. listopada 2017. u 9:00 sati
 • specijalistički diplomski stručni studij:
3. listopada 2017. u 14:00 sati

Početak nastave za oba studija je: 3. listopada 2017. prema rasporedu sati


Napomena: Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na diplomskom sveučilišnom studiju je 10. Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na diplomskom sveučilišnom studiju je 20. Ukoliko interes za upis određenog smjera/modula bude manji od 10 studenata, pristupnici će biti raspoređeni na druge smjerove/module, u skladu s listom odabranih prioriteta.
 
Prilikom upisa, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju potrebno je donijeti:
 • jednu fotografiju dimenzije 3 x 4 cm;
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu – MUP (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani);
 • odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi);
 • dokaz o uplati 430,00 kn u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštite opreme, uplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj treba upisati na sljedeći način: 00-110-JMBAG - sveučilišni diplomski studij
 • dokaz o uplati participacije (školarine), ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati. Školarina se može platiti u dvije rate, a prva rata se plaća prije upisa na studij. Prva rata iznosi 3.685,00 kn; dokaz o uplati 430,00 kn u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštite opreme, uplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj treba upisati na sljedeći način: 00-117-OIB - specijalistički diplomski stručni studij

 

Upisi u prvu godinu diplomskih studija

Objedinjeni natječaj Sveučilišta u Rijeci za upis u 1. godinu

sveučilišnog diplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija u 2017./2018. akademskoj godini 

Sva pitanja o upisima kandidati mogu uputiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel: 265-909, 265-910, 265-911

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj mjesta za upis u 1. godinu diplomskih studija u 2017./2018. akademskoj godini

STUDIJ Redoviti studenti Redoviti studenti - stranci Izvanredni studenti
Ukupno
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
70 5 0 75
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
0 0 30 30
UKUPNO  70 5 30 105

 Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za upis u 1. godine diplomskih studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2017./2018

 
 
a)  UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO
     SMJER: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje građevina, Konstrukcije i Urbano inženjerstvo

 
 
1. UVJETI UPISA
Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
 • pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj;
 • pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) u inozemstvu uz prethodno obavljeno priznavanje akademskog statusa prema važećim propisima;
 • pristupnici koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS bodova) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita prije prijave na natječaj do najviše 30 ECTS bodova (prema odluci Senata o uvjetima upisa na sveučilišne diplomske studije), razlikovne ispite utvrđuje Povjerenstvo za upis diplomskog sveučilišnog studija (vidi 2.1.). Razlikovne ispite pristupnici su obvezni položiti prije prijave za upis na studij;
 • pristupnici koji su završili preddiplomski stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) i razlikovnu godinu na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj.
 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijavu za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta za smjer Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje građevina, Konstrukcije i Urbano inženjerstvo kandidati vrše putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stanici www.studij.hr.  
 
Prijave za upis vrše se od 3. srpnja do 29. rujna 2017. do 12:00 sati.

2.1. Način polaganja razlikovnih ispita za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2017./2018.
Pristupnici koji se žele prijaviti na natječaj za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2017./2018., a prethodno su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS bodova) trebaju predati molbu za utvrđivanje razlikovnih predmeta Povjerenstvu za upis u periodu od 1. srpnja do najkasnije 1. rujna 2017. te položiti razlikovne ispite u definiranim terminima najkasnije do 20. rujna 2017. Termini ispita će biti objavljeni početkom rujna.
 
3. RAZREDBENI POSTUPAK
Određivanje ukupnog broja bodova za formiranje rang-liste pristupnika za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak.god. 2017./2018. provodi se na način da se za pristupnika pomnoži uspjeh postignut na prethodnoj razini studija (prosječna postotna ocjena svih položenih predmeta na drugu decimalu) i koeficijent duljine studiranja kandidata na prethodnoj razini studija prema slijedećoj tablici:


Duljina studiranja pristupnika (godine) Koeficijent duljine studiranja
Trajanje studija* 100
Trajanje studija* + 1 90
Trajanje studija* + 2 80
Trajanje studija* + 3 70
Trajanje studija* + 4 60
  
*Napomena: Trajanje studija za preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i stručni studij Građevinarstvo, odnosno preddiplomski stručni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci prema studijskim programima iznosi 3 godine, za ostale studije trajanje studija se utvrđuje uvidom u studijski program.
Pristupnicima koji su završili studije na kojima se ne primjenjuje ECTS sustav ocjenjivanja, ocjene se prevode u ECTS sustav ocjenjivanja temeljem stavka 3. članka 64. Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
4. OBJAVA RANG-LISTE
Rang-liste uspješnosti pristupnika objaviti će se 30. rujna 2017. u 14:00 sati.
 
5. UPISI
Studenti se upisuju u statusu redovitog studenta na pojedini smjer: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje građevina, Konstrukcije,  Urbano inženjerstvo.
 
Upisi će se provoditi:
 • u I. upisnom roku 2. listopada 2017. od 8:30 do 12:00 sati
 • 5. listopada 2017. objavit će se lista slobodnih mjesta nakon I. upisnog roka
 • u II. upisnom roku 6. listopada 2017. se na slobodna mjesta nakon I. upisnog roka upisuju pristupnici ispod crte.
 
Napomena: Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na diplomskom sveučilišnom studiju je 10. Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na diplomskom sveučilišnom studiju je 20. Ukoliko interes za upis određenog smjera/modula bude manji od 10 studenata, pristupnici će biti raspoređeni na druge smjerove/module, u skladu s listom odabranih prioriteta.
 
Prilikom upisa, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju potrebno je donijeti:
 • jednu fotografiju dimenzije 3 x 4 cm;
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu – MUP (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani);
 • odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi);
 • original dokumenata priloženih pri prijavi na upis (ukoliko su prethodno predane preslike istih);
 • dokaz o uplati 430,00 kn u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštite opreme, uplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj treba upisati na sljedeći način: 01-110-JMBAG
 
6. OBAVIJESTI
Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja.
Sve obavijesti mogu se dobiti u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju Fakulteta na telefon 051/265-909, 265-910 i 265-911 te na web-stranicama Fakulteta: http://www.gradri.hr/hr/student-info/upisi.html. 
 
 
 
b) UPIS U 1. GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO;
    SMJER: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi

 
 
1. UVJETI UPISA
Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
 • pristupnici koji su završili preddiplomski (raniji naziv stručni studij Građevinarstvo) stručni studij Građevinarstvo (s ukupno 180 ECTS bodova), odnosno, stručni dodiplomski studij građevinarstva u trajanju od najmanje 6 semestara,
 • pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo (s ukupno 180 ECTS bodova) i sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva,
 • pristupnici koji su završili drugi studij iz područja tehničkih znanosti koji se programom do 30% razlikuje od programa iz podtočke 1. i 2.
Pristupnicima se ovisno o prethodno završenom studiju i stečenim kompetencijama prema potrebi može odrediti polaganje razlikovnih ispita predmeta preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci: Opskrba vodom i kanalizacija, Ceste, Osnove projektiranja I, Ekonomika građenja i Građevinska regulativa. Razlikovne ispite s navedene liste studenti su obvezni položiti najkasnije do 1. prosinca 2017. godine, u protivnom gube pravo upisa u drugi semestar.
 
2. ŠKOLARINA
Godišnja  školarina  za  specijalistički  diplomski  stručni  studij  Građevinarstvo iznosi 7.370,00 kn, odnosno 1 ECTS bod = 122,83 kn.
 
3. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijavu za upis na specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u statusu izvanrednog studenta za smjer Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi kandidati vrše putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stanici www.studij.hr.  
Prijave za upis vrše se od 3. srpnja do 29. rujna 2017. 

4. RAZREDBENI POSTUPAK
Izbor pristupnika za upis vrši se putem razredbenog postupka u kojem se vrednuje uspjeh postignut na prethodno završenom studiju iz točke 1. (prosječna postotna ocjena svih položenih predmeta na drugu decimalu).
Pristupnicima koji su završili studij na kojem se ne primjenjuje ECTS sustav ocjenjivanja, ocjene se prevode u ECTS sustav ocjenjivanja temeljem stavka 3. članka 97. Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 
5. RANG LISTA

Konačne rang liste kandidata za upis na studij objavit će se 30. rujna 2017. u 14:00 sati.
 
6. UPISI
Studenti se upisuju u statusu izvanrednog studenta.
 

Upisi će se provoditi:
 • u I. upisnom roku 2. listopada 2017. od 8:30 do 12:00 sati
 • 5. listopada 2017. objavit će se lista slobodnih mjesta nakon I. upisnog roka
 • II. upisnom roku 6. listopada 2017. se na slobodna mjesta nakon I. upisnog roka upisuju pristupnici ispod crte.
 
Prilikom upisa, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju potrebno je donijeti:
 • jednu fotografiju dimenzije 3 x 4 cm;
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid);
 • odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi);
 • dokaz o uplati participacije (školarine), ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati. Školarina se može platiti u dvije rate, a prva rata se plaća prije upisa na studij. Prva rata iznosi 3.685,00 kn.
 • dokaz o uplati 430,00 kn u svrhu naknade troškova upisa, osiguranja studenata i nabave zaštite opreme.
 • Uplata troškova upisa i školarine vrši se na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati: 01-117-JMBAG
 
7. OBAVIJESTI
Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja.
Sve obavijesti mogu se dobiti u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju Fakulteta na telefon 051/265-909 ili 051/265-911 te na web-stranicama Fakulteta: http://www.gradri.uniri.hr/hr/upisi.html.