Upis u prvu godinu diplomskih studijaNa temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje


 

NATJEČAJ

 

za upis u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo i
Specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2019./2020.

 
 

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

Broj mjesta za upis u 1. godinu diplomskih studija u 2019./2020. akademskoj godini

STUDIJ Redoviti studenti Redoviti studenti - stranci Izvanredni studenti
Ukupno
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
60 5 0 65
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
0 0 30 30
UKUPNO  60 5 30 95

 Prijavni listovi:

Diplomski sveučilišni studij  
     
Specijalistički diplomski stručni studij  
Kandidati koji su preddiplomsku razinu završili na Građevinskom fakultetu u Rijeci dostavljaju samo obrazac prijave (svi drugi relevantni podaci i dokumenti se već nalaze u našoj arhivi).


Prijava zaupis se dostavlja na propisanom obrascu koji uključuje izbor smjera/modula i izjavu o korištenju osobnih podataka. Ova prijava mora biti potpisana, pa se obrazac mora dostaviti osobno ili putem pošte, ne e-poštom.