Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij građevinarstva


Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje


NATJEČAJ 
za upis u Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij građevinarstva u
ak. god. 2019./2020.
► PRIJAVNI OBRAZAC

   

 
.