Poslijediplomski sveučilišni studij

Poslijediplomski sveučilišni studij „Građevinarstvo“ organiziran je za stjecanje doktorata iz znanstvenih polja Građevinarstva (2.05) i Temeljnih tehničkih znanosti (2.15) unutar znanstvenog područja Tehničkih znanosti. 


Osnovni cilj studija je kroz predložene nastavne i istraživačke elemente, dostupnu infrastrukturu, opremljene laboratorije i mentorske kapacitete, omogućiti kvalitetno poslijediplomsko obrazovanje i proširiti stečena znanja kroz provođenje originalnog znanstvenoistraživačkog rada. Studijski program studentu nudi fleksibilnost u kreiranju studijskih obaveza, čime se prepoznaje različitost studentskih iskustava i pristupa. Stečene kompetencije uključuju sposobnosti i znanja za rješavanje specifičnih problema na interdisciplinaran način, aktivan doprinos razvoju održivog društva i prijenos usvojenog znanja budućim generacijama. Originalan znanstvenoistraživački rad zadovoljava međunarodno prihvaćene visoke standarde kvalitete i u znatnoj mjeri doprinosi razvoju znanstvene misli unutar jednog od istraživačkih područja Fakulteta. Iz tog razloga, praćenje kvalitete poslijediplomskog doktorskog studija je od ključnog značenja i provodi se različitim oblicima evaluacije i samoevaluacije nastavnika, studenata i pratećih službi.
 


Uvjeti upisa na studij

Prijava za upis na Studij provodi se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće. Uvjeti za upis na studij, dokumentacija potrebna za prijavu na studij, te način odabira pristupnika za upis definirani su Pravilnikom.

Za prijavu na Studij preduvjet je završeni sveučilišni diplomski studij na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus na nekom od građevinskih fakulteta ili završen drugi sveučilišni diplomski studij ukoliko je u nastavnom programu toga studija udio stečenih kompetencija iz polja drugih temeljnih tehničkih znanosti ekvivalentan tome udjelu na studiju građevinarstva, što na temelju dodatka diplomi utvrđuje Odbor za doktorski studij i povjerenstva i odbori fakulteta nadležni za poslijediplomski studij i akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija.

Na Studij se mogu prijaviti i kandidati sa završenim diplomskim studijem iz drugih polja znanstvenog područja tehničkih znanosti, kao i iz znanstvenog područja prirodnih znanosti. Obzirom na stečene kompetencije, takvim studentima Odbor za doktorski studij može propisati obvezu upisa i polaganja i odgovarajućeg broja relevantnih predmeta s diplomskog studija građevinarstva na Fakultetu. Stečene kompetencije utvrđuju se iz dodatka diplomi.

Ukoliko se može ustanoviti da su kandidati za upis stekli dodatna znanja temeljem objavljenih znanstvenoistraživačkih radova ili pohađanjem i polaganjem ispita u sklopu poslijediplomskog magistarskog studija započetog prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine i upišu se na Studij, može ih se osloboditi pohađanja nastave i polganja ispita predmeta prvog i/ili drugog semestra. Točan broj ECTS bodova, koji se kandidatu priznaju kao ekvivalent stečenom znanju, usvaja Fakultetsko vijeće za svakog kandidata ponaosob. Troškovi studija umanjuju se razmjerno umanjenju ECTS bodova priznatih predmeta.

 

Završetak studija i stečene kompetencije:

Studij završava uspješno položenim ispitima, zadovoljenim svim drugim obvezama Studija te uspješnom izradom i javnom obranom doktorskog rada pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada. Završetkom studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova.
 
Završetkom studija student postaje doktorom/doktoricom tehničkih znanosti i stječe slijedeće kompetencije:
-          provođenje istraživačkog rada primjenom znanstvene metodologije
-          provođenje istraživačkog rada u duhu opće prihvaćene istraživačke etike
-          samostalan napredan znanstvenoistraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektiranju sustava u određenim znanstvenim granama
-          sposobnost i znanje za rješavanje specifičnih problema na interdisciplinaran način, posebno u kontekstu međuodnosa graditeljskih zahvata, sustava i njihova okruženja
-          provođenje kritičke analize, ocjene i sinteze novih i kompleksnih koncepata
-          primjena rezultata u kontekstu različitom od onoga u kojem su dobiveni
-          razvoj novih metodoloških postupaka
-          kritička procjena vlastitoga istraživačkog rada i istraživačkog rada drugih
-          sposobnost prezentiranja vlastitog rada
-          prijenos znanja na pedagoški način
-          vođenje rasprave s logičkim argumentiranjem pozitivnih znanstvenih činjenica (vezanim uz informacije, ideje, izazove, moguća rješenja)
-          vođenje istraživačkih aktivnosti
-          daljnji samostalan razvoj i unapređenje u domeni istraživanja, planiranja, projektiranja, izvođenja te upravljanja najsloženijim graditeljskim zahvatima i uz njih vezanim sustavima
-          promicanje tehnološkog napredka u društvu baziranom na znanju
-          samostalno djelovanje unutar akademske zajednice

 

Životopisi nastavnika na studiju:

Nastavnik Znanstvena grana Kontakt
prof. dr. sc. Željko Arbanas Geotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Adriana Bjelanović Nosive konstrukcije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić Nosive konstrukcije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Teorija vjerojatnosti i statistika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Nina Čeh Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš Prometnice Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević Geotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Davor Grandić Nosive konstrukcije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc.dr.sc. Bojana Horvat Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Suzana Ilić * Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Vedran Jagodnik Geotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Gordan Jelenić Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Barbara Karleuša Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Vedrana Kozulić * Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Ivica Kožar Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Paulina Krolo Nosive konstrukcije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Nino Krvavica Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Ivan Marović Projektni menadžment Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Leo Matešić Geotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić Materijali Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..hr
doc. dr. sc. Teo Mudrić Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Nevenka Ožanić Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Joško Ožbolt Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Edita Papa Dukić Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Boris Podobnik Teorija vjerojatnosti i statistika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Zoran Ren * Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Josip Rubinić Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Igor Ružić Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Željko Smolčić Nosive konstrukcije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. emeritus Mate Sršen Prometnice Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Ivana Sušanj Čule Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Paulo Šćulac Nosive konstrukcije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Leo Škec Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić Nosive konstrukcije Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Sanja Šurdonja Prometnice Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Neira Torić Malić Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Goran Turk * Tehnička mehanika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Martina Vivoda Prodan Geotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Goran Volf Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. emeritus Ivan Vrkljan Geotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Elvis Žic Hidrotehnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
*vanjski suradnikDOKUMENTI:

 
.