Poslijediplomski sveučilišni studijUvjeti upisa na studij:
 
Za prijavu na poslijediplomski sveučilišni studijski program preduvjet je završeni sveučilišni diplomski studij na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus na nekom od građevinskih fakulteta ili završen drugi sveučilišni diplomski studij ukoliko je u nastavnom programu toga studija udio stečenih kompetencija iz polja drugih temeljnih tehničkih znanosti ekvivalentan tome udjelu na studiju građevinarstva, što ustanovljava Odbor za doktorski studij na temelju dodatka diplomi.
 
Na poslijediplomski sveučilišni studij mogu se prijaviti i kandidati sa završenim diplomskim studijem iz drugih polja znanstvenog područja tehničkih znanosti, kao i iz znanstvenog područja prirodnih znanosti. Obzirom na stečene kompetencije, takvim studentima Odbor za doktorski studij može propisati obvezu upisa i polaganja i odgovarajućeg broja relevantnih predmeta s diplomskog studija građevinarstva na Fakultetu. Stečene kompetencije utvrđuju se iz dodatka diplomi.
 
Ukoliko se može ustanoviti da su kandidati za upis stekli nekakva dodatna znanja temeljem objavljenih znanstveno-istraživačkih radova ili pohađanjem i polaganjem ispita u sklopu poslijediplomskog magistarskog studija započetog prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine i upišu se na predloženi poslijediplomski sveučilišni studij, može ih se osloboditi pohađanja nastave i polaganja ispita predmeta prvog i/ili drugog semestra studija. Točan broj ECTS bodova, koji se kandidatu priznaju kao ekvivalent stečenom znanju, propisuje Fakultetsko vijeće za svakog kandidata ponaosob. Troškovi studija umanjuju se razmjerno umanjenju ECTS bodova priznatih predmeta.
 
Uvjeti za upis na studij, dokumentacija potrebna za prijavu na studij, te način izrade rang liste kandidata za upis definirani su u Pravilniku o poslijediplomskom doktorskom studiju Građevinarstvo.


Akademski naziv:

doktor tehničkih znanosti / doktorica tehničkih znanostiOpis zvanja:

Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija student je osposobljen za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata i razvoj novih metodoloških postupaka u znanstvenim granama Geotehnika (2.05.01), Nosive konstrukcije (2.05.02), Hidrotehnika (2.05.03), Prometnice (2.05.04), Materijali (2.15.03), Mehanika fluida (2.15.04) i Tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela) (2.15.06). Student je, također, osposobljen za samostalan napredan znanstveno-istraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektiranju sustava u tim znanstvenim granama. Navedene kompetencije uključuju i razvoj sposobnosti i znanja studenata za rješavanje specifičnih problema na interdisciplinaran način, posebno u kontekstu međuodnosa graditeljskih zahvata, sustava i njihova okruženja. Stjecanjem naprednih znanja iz pojedinih znanstvenih disciplina omogućuje se studentima da se samostalno razvijaju i unapređuju djelatnosti u domeni istraživanja, planiranja, projektiranja, izvođenja te upravljanja najsloženijim graditeljskim zahvatima i uz njih vezanim sustavima. 

Uz to studenti stječu kompetencije za vođenje rasprave s logičkim argumentiranjem pozitivnih znanstvenih činjenica (vezanih uz informacije, ideje, probleme i moguća rješenja) stručnoj i ne-stručnoj javnosti, kompetencije  da unutar akademske i stručne javnosti promiču tehnološki napredak u društvu baziranom na znanju i potrebna znanja i vještine za samostalno djelovanje unutar akademske zajednice te kompetencije za vođenje rasprave s logičkim argumentiranjem pozitivnih znanstvenih činjenica (vezanih uz informacije, ideje, probleme i moguća rješenja) stručnoj i ne-stručnoj javnosti.
 

Dokumenti:
 
.