Računalni kabinet

Pravila ponašanja

Mogućnost korištenja računala imaju isključivoosobe sa statusom studenta našeg fakulteta.

  • svoj dolazak potrebno je prijaviti dežurnoj osobi, te se upisati na za to predviđeni obrazac;
  • nije dopušteno samoinicijativno korištenje vanjskih nosioca podataka - disketa, CD, DVD ili USB memorija;
  • nije dopušteno samostalno instaliranje programa;
  • nije dopušteno korištenje računala za igre;
  • nije dopušteno konzumiranje hrane i pića;
  • nije dopušteno pušenje;
  • zabranjeno je remećenje mira;
  • svaki uočeni kvar (hardvera ili softvera) student je dužan prijaviti dežurnoj osobi.


Korištenje pisača i plotera dopušteno je - uz prethodnu najavu - za:

  • potrebe nastave;
  • izradu seminarskih i diplomskih radova.


Nepridržavanje istaknutih pravila može rezultirati suspenzijom korisničkog računa ili disciplinskim postupkom.

U terminima demonstratura iz kolegija Informatika SVI STUDENTI (a ne samo oni upisani na kolegij Informatika) mogu koristiti računalne kabinete za SAMOSTALNI RAD.
 

 
.