Suradnja sa zajednicom i gospodarstvom


Suradnja sa zajednicom i gospodarstvom jedan je od temeljnih zadataka Strategije Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2014.-2020.

Također, jednu od svojih zadaća prema Statutu, Fakultet obavlja upravo kroz stručni rad, tj. kroz suradnju sa zajednicom i gospodarstvom.
 
          
 
Stručni rad ostvaruje se kroz niz aktivnosti: 
-       izradu studija, planova, idejnih rješenja i ekspertiza,
-       projektiranje, revidiranje i kontrolu projekata,
-       poslove stručnog nadzora i konzaltinga kod gradnje objekata,
-       sudska vještačenja,
-       stručne poslove urbanističkog i prostornog planiranja,
-       laboratorijska, terenska i modelska ispitivanja,
-       ispitivanja konstrukcija i materijala,
-       geološka, hidrogeološka, inženjerskogeološka i geotehnička ispitivanja,
-       računalno modeliranje i simulacije,
-       stručne poslove zaštite okoliša ( izrada studije utjecaja na okoliš, poslovi izrade stručnih podloga i elaborata vezanih uz zaštitu okoliša) i dr.
 
                 


                 
Fakultet ostvaruje poslovnu suradnju s jedinicama lokalne samouprave i uprave (Grad Rijeka, Grad Crikvenica, Grad Krk, Grad Bakar i dr.), kao i s gospodarskim subjektima (GP Krk, Hrvatske ceste, Auto cesta Rijeka-Zagreb, Strabag , Holcim, Institut IGH, Hrvatske vode, Studio Ars, PALIJAN i dr.).
Pored značaja koje imaju realizirani prihodi od stručnog rada, od velike važnosti je i iskustvo koje kroz stručni rad stječu nastavnici Fakulteta, osobito mlađi djelatnici, znanstveni novaci i asistenti, koji ta svoja iskustva mogu prenijeti i studentima u okviru nastave na svojim kolegijima. Također, kroz suradnju s gospodarstvom realizira se i nastava na gradilištima u okviru kolegija Stručna praksa i Terenski rad. Od ak. god. 2009./ 2010. na sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo dio studentskih diplomskih radova se izrađuje kroz suradnju Fakulteta i jedinice lokalne uprave ili gospodarskih subjekata. Tijekom izrade diplomskog rada student boravi u instituciji ili tvrtki, rješavajući konkretan problem uz mentorstvo i nastavnika i stručnjaka. Do sada je na ovaj način ostvarena suradnja sa Gradom Rijeka, Hrvatskim vodama, Studio Ars, Županijskom upravom za ceste, Zavodom za prostorno planiranje PGŽ i drugim institucijama i tvrtkama. Na normativno-administrativnoj razini na snazi je 2007. godine usvojen Pravilnik o načinu korištenja i raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti Fakulteta , a ustrojene su i administrativne procedure kao pomoć i podrška pri obavljanju stručnog rada. U pripremi je izmjena Pravilnika, kao i ažuriranje procedura u okviru šireg Programa unaprjeđenja stručnog rada koji se provodi na Fakultetu. Suradnja se odvija i kroz gostujuća predavanja stručnjaka iz gospodarstva, organizirane stručne posjete gradilištima i laboratorijima, kroz program stručnog usavršavanja, te zajedničke stručne projekte. Svjesna značaja ovog segmenta poslovanja, uprava Fakulteta se trudi kontinuirano poboljšavati suradnju sa zajednicom i gospodarstvom, pa je tako u  2013. donesen Pravilnik o suradnji s gospodarstvom i zajednicom te osnovan Odbor za stručni rad kao formalno tijelo koje bi trebalo poboljšati postojeće i ponuditi nove oblike suradnje.


Odbor za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom

 
 Mladen Bulić,predsjednik
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Željko Arbanas
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Josip Rubinić  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Nenad Ravlić  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Saša Mitrović  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Srđan Škunca  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Nebojša Buljan  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.24. 03. 2015. Predavanje pod naslovom Montažne armiranobetonske konstrukcije na primjeru GP Krka, Ivan Martinaš, dipl. ing. građ., GP Krk

14. 04. 2015. Predavanje i posjet gradilištu studentskih paviljona čiji je izvođač tvrtka Lavčević iz Splita. Prisutni su obišli sve objekte u gradnji uz stručno vodstvo glavnog inženjera gradilišta.

03. 10. 2016. Predavanje pod naslovom Primjena stakla kao novog konstrukcijskog materijala, Nebojša Buljan, dipl. ing. građ, RI ISA d.o.o., Rijeka

13. 10. 2016. Predavanje pod naslovom Zaštita voda i zaštita od voda na prometnicama - primjeri prakse u Sloveniji, doc.dr.sc. Branka Trček, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor

12. 12. 2016. Predavanje pod naslovom Konstrukcija i proračun Tower centra i Islamskog centra u Rijeci, dr.sc. Saša Mitrović, dipl. ing. građ., I.T.T. d.o.o., Rijeka

15. 03. 2017. Prezentacija i radionica - računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb

26. 04. 2017. Predavanje pod naslovom Sanacija zidanih i armirano-betonskih konstrukcija koristeći Sika FRP sustav statičkih ojačanja, Dejan Šomoši, dipl. ing. građ., SIKA CROATIA d.o.o.

29.06.2017. Predavanje pod naslovom Concrete Canvas, Mark Griffiths, Concrete Canvas Ltd., Velika Britanija.

05.10.2017. Prezentacija Airium mineralna pjena, Lafarge Austria.

23.11.2017. Seminar za ovlaštene inženjere i studente pod naslovom Provedba stručnog nadzora, vođenje građevinskog dnevnika, završno izvješće nadzornog inženjera te izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sve prema novoj građevinskoj regulativi, Hrvatska komora inženjera građevinarstva.

15.12.2017. Radionica za studente - računalni program Allplan, Baldinistudio d.o.o., Zagreb

 
.