Stručni rad


Popis stručnih poslova 2010-2018


  

Popis ovlaštenih inženjera

ime i prezime

područje telefon e-mail
prof. emeritus Mate Sršen, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 265-928 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof.dr.sc. Nevenka Ožanić, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 265-940 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof.emeritus  Mehmed Čaušević, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 563-754 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof.dr.sc. Željko Arbanas, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 265-936 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof.dr.sc. Barbara Karleuša, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 265-935 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv.prof.dr.sc. Davor Grandić, d.i.g. građevinarstvo, zaštita i očuvanje kulturnih dobara + 385 51 265-951 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv.prof.dr.sc Nana Palinić, d.i.a. arhitektura i urbanizam, zaštita i očuvanje kulturnih dobara + 385 51 265-927 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv.prof.dr.sc. Mladen Bulić, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 265-949 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv.prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić, d.i.g građevinarstvo + 385 51 265-952 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof.dr.sc. Vanja Travaš, d.i.g. građevinarstvo +385 51 265-904 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv.prof.dr.sc. Leo Matešić, d.i.g. građevinarstvo +385 51 265-937 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc.dr.scDragan Ribarić, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 265-956 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc.dr.sc. Josip Rubinić, d.i.g. građevinarstvo + 385 51 265-939 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr.sc. Cela Matan, d.i.a. arhitektura i urbanizam + 385 51 265-931 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marko Franković, d.i.a. arhitektura i urbanizam, zaštita i očuvanje
kulturnih dobara
+385 51 265-926 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jug Drobac, d.i.g. građevinarstvo +385 51 265-947 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Građevinski fakultet u Rijeci ima dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara iz članka 2. stavka 1. točke 1.,2. i 3. Pravilnika o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i to za istraživanje i proučavanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru i na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.


Stručni rad - prezentacija

Shema- dokumenti - stručni rad


Obrazac elementi za ugovaranje


Obrazac radnog naloga 

Naslovnice, ponude i izvješća - obrasci

   


 
.