Sustav osiguravanja kvalitete

 

POLITIKA KVALITETE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI              

 

Politika osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci (dalje u tekstu: Fakultet) u skladu je s misijom, vizijom i ciljevima definiranima u Strategiji Fakulteta za razdoblje 2018. - 2022.
 
Fakultet podržava razvoj kulture kvalitete na svim razinama svog djelovanja kroz:

  • vrednovanje i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalnim, sveučilišnim i fakultetskim kriterijima
  • poticanje aktivnog sudjelovanja svih organizacijskih jedinica, vanjskih dionika i studenata na preuzimanje odgovornosti za kvalitetu u području obrazovanja, istraživanja, javne funkcije i organizacije
  • razvoj studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na znanstvenim istraživanjima i usklađenih s potrebama tržišta rada, koji jamče visoku razinu postignutih ishoda učenja
  • kontinuirano unaprjeđivanje i povezivanje nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada
  • stvaranje poticajnog okruženja na Fakultetu s naglaskom na akademsku čestitost, etičnost i odgovornost te osiguravanje jednakih mogućnosti za sve djelatnike i studente
  • aktivno znanstveno-istraživačko i stručno sudjelovanje Fakulteta u razvoju grada, regije i Republike Hrvatske
  • sustavno praćenje pokazatelja kvalitete svih područja djelovanja te revidiranje politike kvalitete i strategije Fakulteta

  

                                                                                                                                                                               Dekanica                       

izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić

 Sustav osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim zakonima i dokumentima. Definiran je Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci, Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci i Priručnikom za kvalitetu Građevinskog fakulteta u Rijeci.


Cilj sustava za kvalitetu je promoviranje kulture kvalitete i razvoj institucijskih mehanizama za ustavno vrednovanje, s trajnom svrhom osiguravanja i unapređivanja kvalitete te promicanje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.
U sustav su uključeni nastavnici, studenti i djelatnici Fakulteta.


Nastoji se odgovoriti na temeljna pitanja:

1.     Što Fakultet nastoji činiti ? 
         (What is the institution trying to do?
2.     Na koje načine to čini? 
        (How is the institution trying to do it?
3.     Kako zna da program funkcionira? 
         (How does the institution know it works?
4.     Koje su promjene učinjene u cilju poboljšanja?
        (How does the institution change in order to improve?)

   
Izvor: Lučin, P.: Osiguranje kvalitete u Europskom visokoobrazovnom prostoru; Kvaliteta u visokom obrazovanju, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, Zagreb, 2007, str. 21.

 

Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.):

doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić – prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj, predsjednica Odbora  
prof.dr.sc. Željko Arbanas, član – šef Katedre za geotehniku
prof.dr.sc. Svjetlan Feretić, član – šef Katedre za matematiku
doc.dr. sc. Edita Papa Dukić, član – šef Katedre za tehničku mehaniku 
prof.dr.sc. Ivica Kožar – predstojnik Zavoda za računalno modeliranje materijala i konstrukcija 
prof.dr.sc. Boris Podobnik – šef Katedre za fiziku i druge predmete 
prof.dr.sc. Diana Car-Pušić, član – šef Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu 
prof. dr. sc Aleksandra Deluka-Tibljaš, član – šef Katedre za prometnice 
prof.dr.sc. Barbara Karleuša  šef Katedre za hidrotehniku
prof.dr.sc. Davor Grandić, član – šef Katedre za nosive konstrukcije 
izv.prof.dr.sc. Nana Palinić  prodekanica za nastavu i studente
Jug Drobac, mag. ing. aedif. – predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima
Anđela Horvat, član – predstavnica nenastavnog osoblja 
Luka Srdoč, član – predstavnik studenata 
Daniel Brusić, mag. ing. aedif., član – predstavnik gospodarstvenika, Studio ARS d.o.o. 

Ured za odnose sa studentima

Dokumenti Građevinskog fakulteta:
Dokumenti Sveučilišta u Rijeci:
Drugi dokumenti:
Poveznice:
 
.