Opća uredba o zaštiti podataka

Poštovani studenti,
 
Obavještavamo vas da je stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018.: poveznica) s danom 25. svibnja 2018. počela provedba Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 (poveznica).
 
Sukladno Uredbi, Fakultet je poduzeo nužne mjere za zaštitu podataka koje prikuplja i obrađuje te Vas molimo da slijedom navedenog postupate sukladno uputama djelatnika stručnih službi i nastavnika Fakulteta.
 
Osobito Vas molimo da za sve upite koje postavljate elektroničkim putem koristite dodijeljenu e-mail adresu Fakulteta (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) jer po zahtjevima upućenim s privatnih e-mail adresa studenata Fakultet neće postupati.


UPUTE ZA STUDENTE:


  ► spajanje na sustav Office 365
  podešavanje Google koričničkog računa (Gmail)

Obrasci


Napomena: 

Zamolbe se ispunjavaju na propisanom obrascu. Potrebno je popuniti sve rubrike, kod studija navesti da li je riječ o sveučilišnom ili stručnom, preddiplomskom ili diplomskom. U slučaju kad je riječ o zamolbi za čije je rješavanje potrebna dodatna dokumentacija (liječnička potvrda ili sl.), potrebno ju je priložiti. Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.

Zamolbe se predaju osobno u Studentsku referadu.

Iznimno, studenti čije je prebivalište izvan Rijeke, mogu zamolbu poslati i elektronskom poštom, isključivo na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zamolbe koje budu poslane na druge adrese (prodekanu za nastavu, voditeljici Referade) neće se rješavati. Rok u kojem će se riješiti zamolbe je tjedan dana.

Informaciju da li je zamolba riješena ili nije studenti dobivaju u Studentskoj referadi.GF-01 Molba za izdavanje potvrde o izjednačenosti akademskog / stručnog naziva
GF-02 Molba za izdavanje duplikata isprave
GF-03 Molba za izdavanje potvrde o studiranju – osobe koje nemaju aktivan status studenta
GF-04 Molba za izdavanje prijepisa ocjena – osobe koje nemaju aktivan status studenta
GF-05 Molba za izdavanje novog E-indeksa
GF-06 Molba za izdavanje nove AAI lozinke
GF-07 Molba za ispis sa studija
GF-08 Molba za mirovanje studija
GF-09 Molba za nastavak studija
GF-10 Molba za studiranje po posebnom programu
(za vrhunske sportaše, studente s invaliditetom)
GF-11 Molba za promjenu statusa (redoviti-izvanredni)
GF-12 Molba za umanjenje školarine
GF-13 Molba za promjenu smjera (SS, DS)
GF-14 Molba za promjenu izbornog predmeta
GF-15 Molba za ubrzano studiranje
GF-16 Molba za opravdanjem izostanaka
GF-17 Prigovor na ocjenu
GF-18 Molba za promjenu mentora
GF-19 Molba za odgodu predaje završnog / diplomskog rada
GF-20 Molba za odobrenjem dodatnog ispitnog roka
GF-21a Molba za priznavanje ispita - Odbor
GF-21b Molba za priznavanje ispita - Nastavnik
GF-22 Molba za upis predmeta - Nastavniku
GF-23 Molba za prijelaz između studija GF (preddiplomski studiji)
GF-24 Molba za prijelaz s drugih visokih učilišta (preddiplomski i diplomski studiji)
GF-25 Molba za utvrđivanje razlikovnih predmeta
   
   
Primjerak uplatnice za Državni proračun RH - Upravne pristojbe
   
 
.