Opća uredba o zaštiti podataka

Poštovani studenti,
 
Obavještavamo vas da je stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018.: poveznica) s danom 25. svibnja 2018. počela provedba Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 (poveznica).
 
Sukladno Uredbi, Fakultet je poduzeo nužne mjere za zaštitu podataka koje prikuplja i obrađuje te Vas molimo da slijedom navedenog postupate sukladno uputama djelatnika stručnih službi i nastavnika Fakulteta.
 
Osobito Vas molimo da za sve upite koje postavljate elektroničkim putem koristite dodijeljenu e-mail adresu Fakulteta (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) jer po zahtjevima upućenim s privatnih e-mail adresa studenata Fakultet neće postupati.


UPUTE ZA STUDENTE:


  ► spajanje na sustav Office 365
  podešavanje Google koričničkog računa (Gmail)

Obrasci


Napomena: 

Zamolbe se ispunjavaju na propisanom obrascu. Potrebno je popuniti sve rubrike, kod studija navesti da li je riječ o sveučilišnom ili stručnom, preddiplomskom ili diplomskom. U slučaju kad je riječ o zamolbi za čije je rješavanje potrebna dodatna dokumentacija (liječnička potvrda ili sl.), potrebno ju je priložiti. Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.

Zamolbe se predaju osobno u Studentsku referadu.

Iznimno, studenti čije je prebivalište izvan Rijeke, mogu zamolbu poslati i elektronskom poštom, isključivo na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zamolbe koje budu poslane na druge adrese (prodekanu za nastavu, voditeljici Referade) neće se rješavati. Rok u kojem će se riješiti zamolbe je tjedan dana.

Informaciju da li je zamolba riješena ili nije studenti dobivaju u Studentskoj referadi.Zamolba Prodekanu za nastavu  
     
Zamolba Dekanu  
     
     
Zahtjev za priznavanje ispita      ►  Odluka o naknadi  
     
Zahtjev za izdavanje duplikata isprava o završetku studija  
   
Zahtjev za izjednačavanje stručnog naziva  
     
Zahtjev za ispis sa studija  
     
Zahtjev za izdavanje prijepisa ocjena za dodiplomske studije  
     
Zahtjev za izdavanje prijepisa ocjena za bolonjske studije  
     
Zahtjev za izdavanje novog e-indeksa