Naslovnica

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 
 

NATJEČAJ
za izbor

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.
 

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na određeno puno radno vrijeme, na rok od četiri godine.
 

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


3. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine ili do prestanka financiranja projekta.

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Uvjeti pod točkom 3.:
 • Završen diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike,
 • Prosjek ocjena na diplomskom studiju koji omogućuje upis na doktorski studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci.
 
Dodatni kriteriji za radno mjesto pod točkom 3:
 
 • Interes za područje istraživanja iskazan kroz motivacijsko pismo,
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, pisanju i čitanju,
 • Uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,
 • Dodatno znanje iz teorije elastičnosti i mehanike kontinuuma,
 • Dodatno znanje iz parcijalnih diferencijalnih jednadžbi matematičke fizike,
 • Eventualno objavljeni znanstveni radovi.
 
Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 3. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, kao i ostale potvrde te podatke relevantne za natječaj.


Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

4. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 7926 “Separation of parameter influence in engineering modelling and parameter identification”, voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine ili do prestanka financiranja projekta.
 
Uvjeti pod točkom 4.:
 • Završen diplomski sveučilišni studij građevinskog ili nekog drugog tehničkog fakulteta,
 • Izrađen diplomski rad  koji sadrži elemente samostalnog računalnog ili numeričkog modeliranja,
 • Prosjek ocjena na diplomskom studiju veći od 3.5 (mogućnost upisa doktorskog studija),
 • Poznavanje rada na računalu,
 • Izrada složenih modela u Mathcadu,
 • Znanje engleskog jezika.

Dodatni kriteriji za radno mjesto pod točkom 4:
 • Prednost imaju kandidati koji mogu pokazati iskustvo u samostalnom računanju ili modeliranju u području tehničkih znanosti.
Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 4. kandidati prilažu: životopis, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, kao i ostale potvrde te podatke relevantne za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditeljaprojekta na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

5. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu “Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu”, KK.01.1.1.04.0056, voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija,na određeno puno radno vrijeme na rok od tri godineili do prestanka financiranja projekta.
 
Uvjeti pod točkom 5.:
 • Završen diplomski sveučilišni studij građevinskog ili nekog drugog tehničkog fakulteta,
 • Izrađen diplomski rad  koji sadrži elemente samostalnog računalnog ili numeričkog modeliranja,
 • Prosjek ocjena na diplomskom studiju veći od 3.5 (mogućnost upisa doktorskog studija),
 • Poznavanje rada na računalu,
 • Znanje u izradi složenih 2D i 3D računalnih modela (različitim računalnim programima),
 • Izrada složenih modela u Mathcadu,
 • Znanje engleskog jezika,
 • Znanje talijanskog jezika
 
Dodatni kriteriji za radno mjesto pod točkom 5:
 • Prednost imaju kandidati koji mogu pokazati iskustvo u samostalnom računanju ili modeliranju u području tehničkih znanosti.
Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 5. kandidati prilažu: životopis, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, kao i ostale potvrde te podatke relevantne za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditeljaprojekta na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

6. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. PZS-2019-02-3081 „ODRŽIVA GRADNJA PLAŽA – GRADNJA NOVIH I POVEĆANJE KAPACITETA POSTOJEĆIH PLAŽA (BEACHEX)“, na Katedri za hidrotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godineili do prestanka financiranja projekta.

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Uvjeti pod točkom 6.:
 • Završen diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike,
 • Prosjek ocjena na diplomskom studiju koji omogućuje upis na doktorski studij Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci,
 
Dodatni kriteriji za radno mjesto pod točkom 6:
 
 • Interes za područje istraživanja iskazan kroz motivacijsko pismo,
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, pisanju i čitanju,
 • Uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,
 • Eventualno objavljeni znanstveni radovi.
 
Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 6. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, kao i ostale potvrde te podatke relevantne za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditeljaprojekta na e-mail adresi: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

 
.