Naslovnica

Upisi za pristupnike starije od 24. godine putem razredbenog postupka (preddiplomski stručni studij)

 

POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ vidi ovdje

Prijave za upis (obrazac i popratna dokumentacija) pristupnika starijih od 24 godine podnose se izravno Građevinskom fakultetu u Rijeci 15.  i 16. lipnja 2020. na mail: referada @gradri.uniri.hr.

Uz prijavu (► OBRAZAC PRIJAVE) obvezno treba priložiti sljedeće dokumente – dostavljaju se slike dokumenata (skenirano ili slikano):

 

  • Domovnicu ili neki drugi dokaz o državljanstvu, Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),


  • Rodni list,


  • Svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,


  • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn (temeljem odluke Senata) uplaćenih na računGrađevinskog fakulteta u Rijeci broj IBAN: HR2923600001101407882, u poziv na broj treba upisati 00 – 108 – OIB,uz naznaku “za razredbeni postupak”,


  • Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanjainozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb. Zainteresirane stranke zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnose navedenoj Agenciji. Više na stranicama www.azoo.hr i www.aso.hr. Uz navedeno, kandidati dostavljaju dokument nadležnog (inozemnog) tijela s objašnjenjem sustava ocjenjivanja,


  • Dokaz o osvajanju jedne od prve tri nagrade na državnim natjecanjima iz jednog od sljedećih predmeta: arhitektonske konstrukcije, arhitektonske tehnologije, nosive konstrukcije – građevna mehanika, graditeljske tehnologije, tehnička mehanika, geodezija ili dokaz o sudjelovanju na državnim natjecanjima iz jednog od sljedećih predmeta: fizika, matematika, informatika, kemija (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status),


  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odborao kategorizaciji vrhunskog sportaša I. - III. kategorije (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status).


  • Dokaz o usporedno završenoj srednjoj umjetničkoj školi (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status).

 

Napomena:
 

  • Razmatrat će se isključivo prijave koje sadrže sve potrebne priloge


  • Kandidati koji ostvare pravo upisa, prilikom upisa donose original dokumente na uvid.
 
.