Naslovnica

Natječaj za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za upis u 1. godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2019./2020.
 

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3,
tel. 051/265-911 (Služba za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju), faks: 051/265-998, IBAN:
HR2923600001101407882, poziv na broj: 01-104-OIB, www.gradri.uniri.hr/student-info/upisi.
 

1BROJ POLAZNIKA I SMJEROVI STUDIJA
Fakultet upisuje petnaest studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Građevinarstvo.
 
2. TRAJANJE STUDIJA
Studijski program izvodi se u trajanju od šest semestara. Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti.

3.ŠKOLARINA
Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 7.500,00 kn po semestru.
 
4. UVJETI UPISA
Studij mogu upisati osobe koje imaju sklonost ka istraživačkom radu i poznaju engleski jezik, a koje su:
 • završile sveučilišni diplomski studij na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili na nekom od građevinskih ili srodnih (tehničkih ili prirodoslovnih) fakulteta i stekle 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus ili
 • završile sveučilišni dodiplomski studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili na nekom od građevinskih ili srodnih (tehničkih ili prirodoslovnih) fakulteta na temelju studijskih programa započetih prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) ili
 • stekle akademski stupanj magistra znanosti iz odgovarajućih polja znanstvenih područja tehničkih i prirodnih znanosti.
5ODABIR STUDENATA
Odabir studenata za upis obavit će se prema kriterijima i postupcima utvrđenim Pravilnikom o poslijediplomskome sveučilišnome studiju Građevinarstvo Fakulteta.

6. PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS
Rok za podnošenje prijava je 10. ožujak 2020. godine. Prijave za upis s prilozima dostavljaju se na adresu visokog učilišta (vidi zaglavlje natječaja) uz naznaku „PRIJAVA NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO“.
Uz prijavu potrebno je priložiti:
 • ispunjen prijavni i životopisni obrazac
 • diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju odnosno o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti
 • uvjerenje o položenim ispitima uz popis ocjena na diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju te prosječnom ocjenom studija i ocjenom diplomskog rada
 • najmanje jednu preporuku mentora na prethodnoj razini studija ili druge osobe u znanstvenom zvanju upoznate s akademskim postignućima pristupnika (na obrascu za preporuku).
Pristupnici dodatno mogu priložiti izjavu potencijalnog mentora o prihvaćanju mentorstva pristupnika u slučaju upisa na studij.

Pristupnici koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa dostaviti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.
 
Razgovor s kandidatima kao dio razredbenog postupka obavit će se između 19. i 20. ožujka 2020.
 
NAPOMENA: Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. RANG LISTA
Rang lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranicama Fakulteta 24. ožujka 2020.

8. UPISI
 
Pravo upisa stječu pristupnici koji su prešli prag, prema redoslijedu reda prvenstva na rang listi.
Upisi će se provoditi 26. i 27. ožujka 2020.
 
Prilikom upisa, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju potrebno je donijeti:
 • dvije fotografije dimenzija 3 x 4 cm;
 • presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu (MUP);
 • odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi);
 • original dokumenata priloženih pri prijavi na upis (ukoliko su prethodno predane preslike istih);
 • dokaz o uplati participacije (školarine), ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati
 • dokaz o uplati 370,00 kn u svrhu naknade troškova upisa i osiguranja studenata,
 
Uplata troškova upisa i školarine vrši se na broj žiro računa IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu u poziv na broj treba upisati: 01-104-OIB
 
9OBAVIJESTI
Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja. Sve obavijesti mogu se dobiti u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju Fakulteta na telefon 051/265-911 te na web-stranicama Fakulteta: www.gradri.uniri.hr/student-info/upisi.
 
 
 
 
 
.