Naslovnica

Doktorski rad - Sara Grbčić, mag.ing.aedif.

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Sare Grbčić, mag. ing. aedif., pod nazivom

 

"Linked Interpolation and Strain Invariance in Finite-Element Modelling of Micropolar Continuum / Vezana interpolacija i invarijantnost deformacija u konačnim elementima za modeliranje mikropolarnog kontinuuma"

  

održat će se u utorak, 18. prosinca 2018. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 9:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:  Odluka