Naslovnica

Odluka o nastavi za ERASMUS studente

Dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci je donijela sljedeću 

O D L U K U

o obvezi nuđenja predmeta na engleskom jeziku za potrebe održavanja nastave za ERASMUS studente