Naslovnica

Nastupno predavanje

 
Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

Mr. sc. Mirko Husak, pristupnik za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa održat će dana 04. listopada 2018. sa početkom u 13:15 sati u predavaonici G-211 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom
 

GEODEZIJA U GRADITELJSTVU
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave na 1. godini preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.