Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

Dr. sc. Natalija Bede, pristupnica za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Zavodu računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 04. lipnja 2018. sa početkom u 11:00 sati u predavaonici G-308 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Građevinski materijali za redovne studente preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.