Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

 

Dr. sc. Nevena Dragičević, pristupnica za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 30. svibnja 2018. sa početkom u 13:15 sati u predavaonici G-308 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom

SAKUPLJANJE I TRANSPORT KOMUNALNOG OTPADA

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Gospodarenje otpadom za redovne studente diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.