Naslovnica

Natječaj za zapošljavanje

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 
                                             

NATJEČAJ
za zapošljavanje
 

1.Jednog zaposlenika/cu na radno mjesto III. vrste-tehnički suradnik  za  rad u Laboratoriju za konstrukcije na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca.
 
Uvjeti: SSS tehničkog usmjerenja, bez radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu i poznavanje jednog svjetskog jezika.
 
Uz prijavu na radno mjesto potrebno je priložiti: životopis u EU formatu, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), preslika identifikacijske isprave, te ukoliko se posjeduju, dokazi o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.
 
Poslodavac zadržava pravo provesti prethodnu provjeru znanja, sposobnosti i vještina za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.Kandidati će osobno biti obaviješteni o vremenu eventualnog održavanja testiranja.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.