Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor
 

 

1.Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.
2.Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme.
3.Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.
4.Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme.
5.Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-206-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine ili za vrijeme preostalo do četvrte godine doktorskog studija ako pristupnik već uspješno studira na doktorskom studiju.
Uvjeti pod točkama 1., 2., 3. i 4.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.
Prijavi na natječaj pod točkama 1., 2., 3. i 4. pristupnici prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Uvjeti pod točkom 5.: Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: Završen diplomski studij građevinarstva, Kandidat mora ispunjavati uvjete za upis na doktorski studij, Prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij u tekućoj akademskoj godini 2018./2019., najkasnije do prvog semestra 2019. godine, Ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do četvrte (4) godine studija. Dodatni kriteriji za vrednovanje kandidata jesu:

  1. Interes za područje mehanike krutih i deformabilnih tijela iskazan kroz motivacijsko pismo te uspjeh na predmetima iz grane tehničke mehanike.
  2. Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, čitanju i pisanju.
Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 5. potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij ako kandidat već studira na doktorskom studiju, potvrdu o uspjehu na predmetima iz grane tehničke mehanike,kao i ostale podatke relevantne za natječaj.
Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijecina adresu: 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.