Naslovnica

Obavijest o odgodi i novom terminu oglašenog nastupnog predavanja

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OBAVJEŠTAVA O ODGODI I NOVOM TERMINU OGLAŠENOG

nastupnog predavanja

Oglašeno nastupno predavanje dr. sc. Sanje Šurdonje, pristupnice za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na Katedri za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme, neće se održati dana 26. veljače 2018. sa početkom u 11:15 sati zbog spriječenosti  treće članice Stručnog povjerenstva.
 

Nastupno predavanje održat će se dana 12. ožujka 2018. godine sa početkom u 11:15 sati u predavaonici G-106 Građevinskog fakulteta u Rijeci 
 

pod naslovom 

PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Gradske ceste i čvorišta za redovne studente treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.