Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 

            Dr. sc. Sanja Šurdonja, pristupnica za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na Katedri za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 26. veljače 2018. sa početkom u 11:15 sati u predavaonici G-106 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom
 

PROJEKTIRANJE KRUŽNIH RASKRIŽJA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Gradske ceste i čvorišta za redovne studente treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.