Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 

         Dr. sc. Željko Smolčić, pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 26. listopada 2017. godine sa početkom u 11:15 sati u predavaonici G-108 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje pod naslovom
 

GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI PREDNAPETOG NOSAČA
 

      Nastupno predavanje održat će u okviru redovite nastave iz kolegija Prednapeti beton za studente diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.