Naslovnica

Natječaj za izbor

NATJEČAJ
za izbor
 

 

1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na Katedri za tehničku mehaniku na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 1631 „Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures“ na određeno vrijeme do 31.8.2018. ili do prestanka financiranja projekta.

Uvjeti:Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.). Kandidati trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike (posebno nelinearne dinamike diskontinuiranih sredina) uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.

Uz prijavu na radno mjesto potrebno je priložiti:životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom kandidata i drugo relevantno za natječaj.
Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

2. Jednog zaposlenika/cu na radno mjesto III. vrste – telefonist-kopirant u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na određeno puno radno vrijeme.
 
Uvjeti: srednja stručna sprema, 1 godina radnog iskustva u na odgovarajućim poslovima, poželjno poznavanje rada na računalu te poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu na radno mjesto potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi), preslika identifikacijske isprave, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu.

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju natječajne uvjete obvezni su pristupiti eventualnom testiranju-prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.  U protivnom  će se smatrati  da je kandidat povukao prijavu na natječaj. Kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o načinu, mjestu i vremenu održavanja eventualnog testiranja. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s prilozima podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.