Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

 

Sanja Šaban, dipl. ing. arh., pristupnica u postupku izbora dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje, bez zasnivanja radnog odnosa, održat će dana 23. ožujka 2017. godine sa početkom u 15:00 sati u predavaonici G-106 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom

KULTUROLOŠKI ASPEKTI IZGRADNJE VISOKIH ZGRADA
 

Nastupno predavanje održat će u okviru redovite nastave iz predmeta Osnove prostornog planiranja za redovne studente preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.