Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor

 

1.Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 1631 „Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme za vrijeme trajanja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“.
 
2.Jednog suradnika u suradničkom zvanju  poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na Katedri za tehničku mehaniku na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 1631 „Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića na određeno vrijeme do 31.8.2018. ili do prestanka financiranja projekta.
 
3.Jednog suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 9068 „Multi-scale concrete model with parameter identification“ voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od dvije godine.
 
4.Jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.
 
5.Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme.
 
6.Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvene grana arhitektonsko projektiranje, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
7.Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
 
Uvjeti pod točkom 1.:Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: Završen diplomski studij građevinarstva, Prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.5,te upisan doktorski studij. Dodatni kriteriji za vrednovanje kandidata jesu:
1.    Interes za područje mehanike krutih i deformabilnih tijela iskazan kroz motivacijsko pismo, uspjeh na predmetima iz grane tehničke mehanike i održavanje demonstrature na predmetima iz grane tehničke mehanike kao i objavljeni relevantni radovi.
2.    Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru čitanju i pisanju.
Natječaj je namijenjen pristupnicima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij, potvrdu o uspjehu na predmetima iz grane tehničke mehanike, potvrdu o održavanju demonstratura na predmetima iz grane tehničke mehanike, kao i ostale podatke relevantne za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Uvjeti pod točkom 2.:Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.). Kandidati trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike (posebno nelinearne dinamike diskontinuiranih sredina) uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti:životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom kandidata i drugo relevantno za natječaj.
Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Uvjeti pod točkom 3.:Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.). Prednost imaju pristupnici s dobrim poznavanjem numeričkih metoda,  dobrim poznavanjem rada na računalu te dobrim poznavanjem engleskog jezika u govoru, čitanju i pismu.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti:životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Uvjeti pod točkom 4.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Uvjeti pod točkom 5.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Uvjeti pod točkom 6.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Uvjeti pod točkom 7.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.