Naslovnica

Natječaj za radna mjesta                                              

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radna mjesta

 

1.    Službenik na položaju I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica–Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme;

2.    Službenik na radnom mjestu III. vrste – računovodstveni referent u Službi za financijsko-računovodstvene poslove (m/ž), na određeno puno radno vrijeme u zamjenu za privremeno odsutnu službenicu.

 
Uvjeti:Kandidat za zapošljavanje na radno mjesto pod točkom 1.: diplomirani pravnik/ca ili magistar/magistra prava, minimalno pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje jednog svjetskog jezika, rad na računalu, izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti.  
Prednost će se dati kandidatima koji su obavljali iste ili slične poslove i sposobni su izraziti se na engleskom jeziku u govoru i pismu.
Kandidat za zapošljavanje na radno mjesto pod točkom 2.: SSS ekonomskog usmjerenja, minimalno dvije godine rada u struci, rad na računalu.
Prednost će se dati kandidatima koji su radili na poslovima obračuna plaća.
 
PRILOZI UZ PRIJAVU: životopis, te dokazi o ispunjavanju svih natječajnih uvjeta.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Službenom listu RHNarodne  novine“. Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka, s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje“.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.