Naslovnica

NATJEČAJ ZA IZBOR


Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje


NATJEČAJ
za izbor

 

1.    Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
2.      Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
3.      Jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
 

Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13. i 101/14.)

Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
.