Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor
 

 

jednog stručnog suradnika - projektnog administratora -   za rad na projektu Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera u radnom odnosu na određeno vrijeme do završetka projekta, s polovicom punog radnog vremena. Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci (od 19.06.2015. do 30.09.2016. godine).
 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Svi pristupnici natječaju, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
-  završen diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih ili društvenih znanosti.

Dodatni kriteriji su:
-  iskustvo u administraciji projekata,
-  poznavanje engleskog jezika,
-  spremnost na timski rad.

Uz prijavu, pristupnici natječaju obvezni su priložiti:
-   životopis
-   izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
-   dokaz o ispunjavanju dodatnih kriterija.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave  na natječaj s dokumentacijom se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, s naznakom „za natječaj-projektni administrator“.