Ostala izdanjaZajednički temelji 2019 - sedmi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti: Zbornik radova


Urednici: Anton Bogdanić, mag. ing. aedif.
  Ksenija Tijanić, mag. ing. aedif.
  Laura Žiković, mag. ing. aedif.
  Martina Šopić, mag. ing. aedif.
  Sara Pajalić, mag. ing. aedif.
Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
God. izdanja: 2019.
ISBN:  978-953-6953-51-6
Mrežne stranice: https://zt2019.uniri.hr/
   
   
   
My First Conference 2019 - Book of Abstracts


Urednici: Marko Čanađija   
  Vanja Travaš
  Goran Vukelić
  Ivana Pranjić
Izdavači: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
  Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
  Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
God. izdanja: 2019.
ISBN: 978-953-6953-50-9
Mrežne stranice: https://mfc.uniri.hr
   
   
Monografija Zavoda za hidrotehniku i geotehniku 2008.-2018.

 
Urednica: dr. sc. Nevena Dragičević
Izdavač: Sveučilište u Rijeci
God. izdanja: 2018.
ISSN: 1849-8086
   
   
   
   
   
   
   
   
Strategija razvoja : za razdoblje 2018. - 2022.


Urednica: izv. prof. dr. sc. Nana Palinić
Izdavač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Za izdavača: izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
God. izdanja: 2018.
ISBN: 978-953-6953-49-3
   
   
   
   
   
   
   
Cross-border drinking water management : proceedings / International symposium, Rijeka, 29th January 2016.


Organizator: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Urednice: prof. dr. sc. Barbara Karleuša
  Ivana Sušanja
Izdavač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
God. izdanja: 2016.
ISBN: 978-953-6953-45-5
   
   
   
   
   
    

Zbornik sažetaka / Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti "Zajednički temelji”, Rijeka, 24. - 26. rujna 2014.


Organizatori: Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Urednici: dr.sc. Ivan Marović 
  Ivana Sušanj
Izdavač: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
God. izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-6953-38-7 (usb izdanje)
  978-953-6953-39-4 (internet izdanje)
   
   
   
    

Landslide and flood hazard assessment : proceedings / 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region with the 3rd Workshop of the Croatia-Japanese Project 'Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia', Zagreb, Croatia, 6-9 March 2013.


Urednici: izv. prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas
  red. prof. dr. sc. Željko Arbanas
Izdavači: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
God. izdanja: 2014.
ISBN: 978-953-6923-26-7 (Rudarsko-geološko-naftni fakultet)
  978-953-6953-43-1 (Građevinski fakultet u Rijeci)
   
   
   
   
   

Second Workshop of the Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation of Landslides, Debris Flow and Floods, Rijeka, Croatia, 15-17 December 2011


Urednici: Nevenka Ožanić
  Željko Arbanas
  Snježana Mihalić
  Hideaki Marui
Izdavač: Sveučilište u Rijeci 
Za izdavača: Prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor
Press: Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
God. izdanja: 2011.
ISBN: 978-953-6953-26-4
   
   
   

Zbornik radova / Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima, Rijeka, 19.-21. ožujka 2009.


Organizatori: Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV) 
  European Water Association (EWA)
Urednici: mr. sc. Josip Rubinić
  mr. sc. Bojan Zmaić
Izdavači: Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV)
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
God. izdanja: 2009.
ISBN: 978-953-6953-15-8
   
   
   
    

Savjetovanje Hidrološka mjerenja i obrada podataka / Zbornik radova, Nacionalni park Plitvička jezera 26.-28. studeni 2008. 


Organizatori: Hrvatsko hidrološko društvo
  Državni hidrometeorološki zavod RH
  Institut za elektroprivredu i energetiku
  Prirodoslovno matematički fakultet - Geofizički odjel
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  Hrvatska elektroprivreda
  Hrvatski hidrografski institut
  Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  Hrvatsko hidrološko društvo
Urednica: prof. dr. sc. Nevenka Ožanić
Izdavači: Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  Hrvatsko hidrološko društvo
God. izdanja: 2008.
ISBN:  978-953-6953-15-8
Priručnici za hidrotehničke melioracije 


I KOLO - Odvodnjavanje  
  Urednik: Godina:
Knjiga 1 - Opći dio Prof. dr. Zorko Kos 1983.
Knjiga 2 - Podloge Prof. dr. Zorko Kos 1984.
Knjiga 3 - Osnovna mreža Prof. dr Zorko Kos 1985.
Knjiga 4 - Detaljna mreža Prof. dr. Zorko Kos 1987.
Knjiga 5 - Građenje Doc. dr. Josip Marušić 1989.
Knjiga 6 - Održavanje Prof. dr. Josip Marušić 1991.
   
II KOLO - Navodnjavanje  
  Urednik: Godina:
Knjiga 1 - Opći dio Prof. dr. Zorko Kos 1992.
Knjiga 2 - Potrebe vode za navodnjavanje Prof. dr. Zorko Kos 1993.
Knjiga 3 - Načini natapanja Prof. dr. Zorko Kos 1994.
Knjiga 4 - Sustavi, građevine i oprema za natapanje Prof. dr. Zorko Kos 1995.
Knjiga 5 - Planiranje, projektiranje i organizacija natapnih sustava Prof. dr. Zorko Kos 1996.
Knjiga 6 - Kvaliteta i raspoloživost vode za natapanje Prof. dr. Zorko Kos 1997.
Knjiga 7 - Mehanizacija i oprema za natapanje Prof. dr. Zorko Kos 1999.
     
III KOLO Urednica: Godina:
     
Knjiga 1 - Suvremeni pristupi i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 2003.
Knjiga 2 - Elementi planiranja sustava za navodnjavanje Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 2005.
Knjiga 3 - Vodogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 2007.
 
.