Izdavačka djelatnost

Građevinski fakultet u Rijeci izdaje radove nastale kao rezultat znanstvanog, nastavnog i stručnog rada djelatnika Fakulteta i drugih znanstvenika iz domene djelovanja Fakulteta. U sklopu svoje izdavačke djelatnosti Fakultet objavljuje zbornike, znanstvene i stručne časopise, uredničke knjige, monografije i druge publikacije iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih i prirodoslovnih disciplina. Izdanja se objavljuju u elektroničkom i tiskanom obliku, a dio izdanja je objavljen i u suradnji s drugim znanstvenim i nastavnim ustanovama. 
Zbornik radova

Godišnje izdanje Građevinskog fakulteta. Započeo je s izlaženjem 1972. godine. Od knjige XI (2008) redovito se objavljuje u tiskanom i elektroničkom obliku te je dostupan u otvorenom pristupu na stranicama Fakulteta. Od knjige XIX (2016) Zbornik je dostupan i na portalu Hrčak.

Engineering review

Međunarodni znanstveni časopis u izdanju Tehničkog fakulteta u Rijeci i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Časopis izlazi tri puta godišnje i dostupan je u otvorenom pristupu od 2006. godine. Indeksiran je u brojnim bazama podataka, među kojima su SCOPUS i Web of Science (Emerging Sources Citation Index).

Knjige

Monografije i uredničke knjige djelatnika Fakulteta u izdanju Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Ostala izdanja

Ostale publikacije u izdanju Građevinskog fakulteta u Rijeci.


 

Izmjene i dopune Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta

Senat Sveučilišta je na svojoj 8. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine donio Odluku o prihvaćanju zaključka Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci.

Odluka
 


 

Građevinski fakultet postao je članom Crossref-a

Građevinski fakultet u Rijeci postao je članom agencije Crossref, neprofitne članske organizacije koja djeluje u ime neprofitne organizacije PILA (Publishers International Linking Association, Inc. (PILA)). Time je omogućena dodjela DOI (Digital Object Identifier) identifikacijskih oznaka za Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci, kao i za druga znanstvena i znanstveno-stručna izdanja Fakulteta.

 
.