Erasmus+

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta u Rijeci Erasmus koordinator: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Obavijest o natječaju za  mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u ak.god. 2018./2019.: 

 

Sveučilište u Rijeci će 1. lipnja 2018. raspisati II.Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i stručne prakse u ljetnom semestru ak. godine 2018./2019.
 
Rok za prijavu studenata je 17. rujna 2018. 
 
Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom Međunarodna suradnja, Erasmus. ►POVEZNICA


Popis institucija za ostvarivanje mobilnostiErasmusIntern, projekt Erasmus studentske mreže (ESN), nova je platforma na kojoj studenti mogu pretraživati ponude za stručnu praksu te pronaći informacije o organizacijama/poduzećima koje ih nude. Studenti zainteresirani za stručnu praksu u inozemstvu ovdje mogu pregledavati ponude, stvarati svoje online profile te se prijavljivati mogućim poslodavcima, a organizacije/poduzeća također mogu pretraživati prijave studenata te provjeriti odgovaraju li njihovim slobodnim radnim mjestima.
Poveznica 
Popis predmeta koji se mogu izvoditi na stranom jeziku - ak. god. 2018./2019.