13. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva

U Opatiji su od 14. do 16. lipnja 2018. godine održani 13. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva u organizaciji Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
U sklopu predstavljanja najnovijih znanstvenih i stručnih spoznaja, iskustava i primjera dobre prakse sudjelovali su i zaposlenici Fakulteta:
  • Leo Matešić bio je voditelj sekcije „Geotehničke konstrukcije“,
  • u sklopu sekcije Upravljanje vodama i hidrotehnika predstavljeno je istraživanje autora Luke Zaharije, Vanje Račkog, Vanje Travaša i Davora Stipanića „Jezero Butoniga i problem ranojesenskog ispuštanja“,
  • a u dijelu Suradnja znanosti i gospodarstva  na EU projektima prikazana su iskustva u provedbi dva projekta: „Strateško razmišljanje i iskustva Građevinskog fakulteta u Rijeci u provedbi infrastrukturnih EU projekata“ (Nevenka Ožanić, Sven Maričić) i „Projekt Rainman – novi pristup pri analizama pojavnosti i zaštite od jakih oborina na pilot područjima Zagreba i Istre“ (Josip Rubinić, Alan Cibilić, Danko Biondić, Nino Krvavica).
 

Stručni seminar u organizaciji DAGIT-a Slavonski Brod

Aktualna građevno-tehnička regulativa bila je tema stručnog seminara koji je održan 16. ožujka 2018. u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu. Organizator skupa bio je DAGIT Slavonski brod u suradnji s Hvatskim savezom građevinskih inženjera.
Na seminaru je obrađene i tema: - Utjecaj ponašanja vijčanih priključaka na potresni odziv čeličnih okvira (predavačica dr. sc. Paulina Krolo, mag. ing. aedif.)

http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-70-2018-3-15-SB.pdf